ซูเปอร์โพล เผย ร้อยละ91.2 ม็อบ19กันยา ทำเพื่อตนและพวก หวังล้มสถาบันฯ

3293

โพลขยี้ม็อบ 19 กันยา! ประชาชนสูงถึงร้อยละ 91.2 เชื่อมีพรรคหนุนหลังชุมนุมล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ จี้ ยุบทิ้งก่อนเหตุบานปลาย

26 ก.ย.63 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ม็อบ 19 กันยายน กับ การซ้ำเติม

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,119 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน ที่ผ่านมา

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.9 ระบุ ม็อบ 19 กันยายนที่ผ่านมา ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ในขณะที่ร้อยละ 10.1 ระบุไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!