รัสเซีย-จีน-อินเดียลงนามยุทธศาสตร์มั่นคงแห่งชาติ!?!สองมหาอำนาจหนุนงบฯเทคโนฯ ดันกองบัญชาการกองทัพอากาศลาวได้ฤกษ์ลงเสาเอก

1026

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ของรัสเซียเน้นความร่วมมือกับจีนและอินเดีย เท่ากับบทบาทการเป็นกาวใจของปูตินประสบความสำเร็จ ในการเชื่อมสัมพันธ์จีนและอินเดีย ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งชายแดนหิมาลัยที่สร้างความวิตกกับหลายฝ่ายว่าจะลุกลามเป็นสงครามปะทะ ขณะที่พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีข่าวความขัดแย้งเรื่องข้อพิพาทน่านน้ำทะเลจีนใต้ต่อเนื่องพร้อมกับการแทรกเข้ามาของสหรัฐทั้งด้านการทูตและการทหาร ที่ทำให้บรรยากาศทางทหารในน่านน้ำแห่งนี้ตึงเครียดเพิ่มขึ้น ล่าสุดกองทัพอากาศลาวกำลังจะมีกองบัญชาการเป็นของตนเอง โดยได้ฟรอนเทียร์ เซอร์วิสกรุ๊ป (Frontier Services Group) จากจีนมาช่วยสร้าง พร้อมกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียช่วยเสริมเขี้ยวเล็บด้านเทคโนโลยี ถือเป็นบทบาทสนับสนุนที่ชัดเจนของสองมหาอำนาจรัสเซีย-จีนหลังจากการลงนามร่วมพันธมิตร 3 ฝ่าย รัสเซีย-จีน-อินเดีย

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2564 สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่ง รายงานระบุว่า นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ลงนามอนุมัติยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ระหว่างรัสเซีย-อินเดีย-จีน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเมื่อ 28 พ.ค.2564 ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครอง ปกป้อง พัฒนาศักยภาพและปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองรัสเซีย เสริมสร้างความสามารถในการป้องกันประเทศ รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีในสังคมรัสเซียเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรกับจีนและอินเดีย เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคงของรัสเซียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รัสเซียจะลดปริมาณการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งใช้การผลิตวัคซีน COVID-19 เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย

และในวันเดียวกันนั้น ทางการลาวได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารกองบัญชาการทหารอากาศ สปป.ลาว โดยผู้ร่วมในพิธี ประกอบด้วย พล.ต.วงคำ พมมะกอน รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ พลจัตวาคำเหล็ก แสงพะจัน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.อ.พิเศษหลีปิ้ง ที่ปรึกษาทูตฝ่ายป้องกันประเทศ สถานทูตจีนประจำลาว สุ้ย จี้หมิง กรรมการบริหาร บริษัท Frontier Services Group (FSG) พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

พลจัตวาคำเหล็ก แสงพะจัน ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการขยายตัวของกองทัพอากาศลาว ตามแนวทางที่พรรคและรัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อต้องการปรับรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยในภารกิจปกป้องน่านฟ้าของประเทศ อาคารสำนักงานแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่ลาวได้รับจากจีน โดยได้เซ็นสัญญาให้ FSG มาช่วยดูแลการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563

FSG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง มีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกงและปักกิ่ง ประกอบธุรกิจหลากหลาย ตั้งแต่รักษาความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน โลจิสติกส์ ประกันภัย และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เน้นในประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

สุ้ย จี้หมิง กรรมการบริหาร FSG กล่าวว่า FSG เริ่มเข้ามาทำธุรกิจในลาวตั้งแต่ปี 2560 รับงานส่วนใหญ่จากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงป้องกันประเทศ

สนามบิน Drone แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนากองทัพลาวให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย มีภารกิจเพื่อฝึกฝนเจ้าหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร บังคับ ควบคุม Drone ให้ปฏิบัติการตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในยามที่เกิดภัยพิบัติ การสืบข่าว ค้นหาวัตถุ คน รวมถึงการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทั้งกลางวันและกลางคืน