เดือดสุด ปรอทแตก!! เปิดโพล “จักรทิพย์” คะแนน เลือกผู้ว่าฯกทม. นำ “อัศวิน” ปชป. อดีตตัวเต็ง สู่ยุคตกต่ำรั้งท้าย คนไม่เอา!?

1423

ถูกจับตามาพักใหญ่ สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ปี 2564 ที่มีทั้งผู้สมัครหน้าใหม่ และคนเดิม ๆ ลงสมัครเพื่อจะลุ้นตำแหน่งสำคัญ ในการเข้ามาบริหารพื้นที่กทม.ในสมัยต่อไป ซึ่งวัน และเวลาที่จะไดเลือกตั้งนั้น ตอนนี้ยังไม่ชัดเจน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด และไทม์ไลน์เวลาตามลำดับ

โดยทางด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เคยชี้แจงไว้แล้วว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น 5 ประเภท ได้แก่ อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร นั้น กกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทแล้ว ขณะที่ได้ ครม.ได้เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้ง อบจ.ก่อน เพราะมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ ที่จะใช้จำนวน 3,200 ล้านบาท และการเลือกตั้งที่คาดว่า จะเป็นลำดับถัดไปคือ เทศบาล และเมืองพัทยา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทั้งสองประเภทนี้จัดพร้อมกันหรือไม่ จากนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้ง อบต. และปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีอยู่สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องจากการเลือกตั้งแต่ละประเภทต้องทิ้งระยะห่างกัน 45-60 วัน ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร็วที่สุดอาจจะอยู่ช่วงปลายปี 2564

ขณะที่ล่าสุดทางด้านศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน –2 กรกฎาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 27.98 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 2 ร้อยละ 26.16 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 3 ร้อยละ 14.60 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

 

อันดับ 4 ร้อยละ 9.58 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 5 ร้อยละ 4.87 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 6 ร้อยละ 3.58 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

อันดับ 7 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 8 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 9 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 10 ร้อยละ 1.37 ระบุว่า ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 11 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 3.19 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย นายชวน หลีกภัย นายจำลอง ศรีเมือง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 29.86 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2 ร้อยละ 20.83 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 3 ร้อยละ 13.89 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

และอันดับ 4 ร้อยละ 9.72 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 25.37 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ , อันดับ 2 ร้อยละ 23.41 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ , อันดับ 3 ร้อยละ 18.54 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.76 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 34.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 27.17 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 14.49 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 7.25 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 27.56 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ,อันดับ 2 ร้อยละ 25.59 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ,อันดับ 3 ร้อยละ 11.81 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 11.42 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 25.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 24.04 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 15.30 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.84 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 29.25 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ , อันดับ 2 ร้อยละ 27.27 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ,อันดับ 3 ร้อยละ 14.62 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.49 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.76 ระบุว่า ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 36.88 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 35.59 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง

ร้อยละ 24.41 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย

ร้อยละ 16.88 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด ร้อยละ 16.12 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและความสะอาด

ร้อยละ 13.16 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 7.45 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย และปัญหาการศึกษา ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 2.59 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ร้อยละ 1.67 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาหมาเเมวจรจัด และปัญหาการจัดสรร ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนแออัด และร้อยละ 0.68 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ