นายกฯปลื้มคืบหน้าเกษตรแปลงใหญ่!?!ทุ่มหมื่นล้านปฏิรูปการเกษตรไทย ตั้งเป้ารัฐเอกชนยกระดับเกษตรสมัยใหม่ 5 ล้านไร่ 5,250 แปลง

477

‘นายกฯ’ พอใจ นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ หวัง ทำให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป้าหมายปลายทาง คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

วันที่ 30 มิ.ย.2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พอใจผลการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่  เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่นี้ มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 2.6 แสนราย เป็นจำนวนแปลง 5.25 พันแปลง คิดเป็นเป็นพื้นที่รวม 5 ล้านไร่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการร่วมบริหารจัดการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

โดยผลงานการดำเนินงาน ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างดีแบ่งตามรายปีตั้งแต่เริ่มโครงการดังต่อไปนี้คือ

-ปี 2559 มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 591 แปลง 80,656 ราย 1,249,613 ไร่ 

-ปี 2560 จำนวน 1,722 แปลง 124,085 ราย 1,638,592 ไร่ 

-ปี 2561 จำนวน 1,640 แปลง 91,741 ราย 1,220,906 ไร่ 

-ปี 2562 จำนวน 1,579 แปลง 78,927 ราย พื้นที่ 1,055,194. ไร่ 

-ปี 2563 จำนวน 1,366 แปลง 64,346 ราย พื้นที่  756,132 ไร่

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้เงินสนับสนุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งวัสดุทางการเกษตรแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5,250 แปลง ครอบคลุมเกษตรกร 262,500 ราย พื้นที่ 5,003,250 ไร่ โดยขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 3,501 แปลง นายกรัฐมนตรี จึงกำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัด ติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการฯให้ทันตามกรอบเวลา เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ เป็นการปฏิรูปภาคการเกษตร ให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยเปลี่ยนจากการเกษตรแบบเดิมที่ต่างคนต่างทำ เป็นการรวมกลุ่มกันคิด เพื่อผลิตตามความต้องการของตลาด มีการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน ทั้งนี้ การรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่นั้น ยังช่วยให้ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ได้เป็นอย่างดี