อังค์ถัดเผยอิสราเอลไม่เพียงขับไล่ชาวปาเลสไตน์จากบ้าน!?!แต่ยึดแหล่งน้ำมันและก๊าซไปขายฝ่ายเดียว อย่างผิดกฎหมายกว่า 10 ปี

994

หลังจากการปฏิบัติการทางทหารครั้งล่าสุดของอิสราเอล และความหายนะครั้งใหญ่ที่ตามมาในฉนวนกาซา ประชาคมระหว่างประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อช่วยในการสร้างทางรถไฟสายนี้ขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม การยุติความขัดแย้งที่ยั่งยืนระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์จะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการลงทุนระยะยาวในการพัฒนาเศรษฐกิจและมนุษย์ของปาเลสไตน์ ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี

วิธีการสร้างรายได้เหล่านี้ที่ถูกมองข้ามไปคือการจัดสรรส่วนแบ่งผลประโยชน์จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองในปาเลสไตน์อย่างยุติธรรมในดินแดนที่ถูกยึดครองและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมีเพียงอิสราเอลเท่านั้นที่เอาเปรียบ

ผลการศึกษาล่าสุดโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ชี้ให้เห็นว่าการค้นพบก๊าซธรรมชาติครั้งใหม่ในลุ่มน้ำเลแวนต์นั้นอยู่ในช่วง 122 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ในขณะที่น้ำมันที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้นอยู่ที่ประมาณ 1.7 พันล้านบาร์เรล ทุนสำรองเหล่านี้ให้โอกาสในการแจกจ่ายและแบ่งปันประมาณ 524 พันล้านดอลลาร์ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในภูมิภาค

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์โดยทหารของอิสราเอลตั้งแต่ปี 2510 และการปิดกั้นฉนวนกาซาตั้งแต่ปี 2550 ได้ขัดขวางชาวปาเลสไตน์จากการควบคุมทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลของตนเอง ปฏิเสธรายได้จากการคลังและการส่งออกที่จำเป็นมาก และละทิ้งเศรษฐกิจปาเลสไตน์ไว้ หมิ่นของการล่มสลาย

ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์ภายใต้การยึดครองนั้นได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี: ข้อ จำกัด ที่เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้า การริบและการทำลายทรัพย์สินและทรัพย์สิน การสูญเสียที่ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตลาดภายในประเทศที่กระจัดกระจายและแยกออกจากตลาดเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศ และการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ชาวปาเลสไตน์ยังใช้การควบคุมพื้นที่และนโยบายทางการคลังอย่างจำกัด ตามข้อกำหนดของพิธีสารปารีสว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ อิสราเอลควบคุมนโยบายการเงิน พรมแดน และการค้าของชาวปาเลสไตน์ นอกจากนี้ยังรวบรวมภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ของชาวปาเลสไตน์ที่ทำงานในอิสราเอล จากนั้นจึงนำไปจ่ายให้กับรัฐบาลปาเลสไตน์ 

อังค์ถัดประมาณการว่า ภายใต้การยึดครอง ชาวปาเลสไตน์สูญเสียรายได้ทางการคลังไป 47.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2550-2560 รวมถึงรายได้ที่รั่วไหลไปยังอิสราเอลและดอกเบี้ยค้างรับ ในการเปรียบเทียบ การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลปาเลสไตน์ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์

การปิดกิจการที่ยืดเยื้อและการปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในฉนวนกาซาได้ทำให้ประชากรของดินแดนมากกว่าครึ่งที่อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน และมีมูลค่า 16.7 พันล้านดอลลาร์ในการสูญเสีย GDP ต่อปี 

ข้อตกลงระหว่างกาลระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์ พ.ศ. 2538 เกี่ยวกับเวสต์แบงก์และฉนวนกาซา หรือที่รู้จักในชื่อข้อตกลงออสโลที่ 2 ได้กำหนดเขตอำนาจทางทะเลของทางการปาเลสไตน์ (PA) เหนือน่านน้ำของตนซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งถึง 20 ไมล์ทะเล PA ลงนามในสัญญา 25 ปีสำหรับการสำรวจก๊าซกับ British Gas Group ในปี 1999 และแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ Gaza Marine ถูกค้นพบที่ 17 ถึง 21 ไมล์ทะเลนอกชายฝั่งฉนวนกาซาในปีเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการหารือในขั้นต้นระหว่างรัฐบาลอิสราเอล PA และ British Gas เกี่ยวกับการขายก๊าซจากแหล่งนี้และการจัดหารายได้ที่จำเป็นมากให้กับดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง ชาวปาเลสไตน์กลับไม่เคยได้รับประโยชน์ใดๆ

นับตั้งแต่การปิดล้อมฉนวนกาซาในปี 2550 รัฐบาลอิสราเอลได้จัดตั้งการควบคุมโดยพฤตินัยเหนือแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งของฉนวนกาซา บริติช แก๊ส ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างได้ติดต่อกับรัฐบาลอิสราเอล โดยเลี่ยงรัฐบาลปาเลสไตน์ในเรื่องสิทธิในการสำรวจและพัฒนา

อิสราเอลยังได้เข้าควบคุมแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของเมเกด ซึ่งตั้งอยู่ภายในเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง อิสราเอลระบุว่าสนามนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแนวสงบศึกในปี 1948 แต่อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใต้ดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองมาตั้งแต่ปี 1967 ไม่นานมานี้ อิสราเอลได้เริ่มพัฒนาน้ำมันและก๊าซใหม่ที่พบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก เพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น

ในการบังคับบัญชาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมันและก๊าซของปาเลสไตน์ อิสราเอลกำลังละเมิดกฎหมายและเจตนารมณ์ของระเบียบกรุงเฮก อนุสัญญาเจนีวาครั้งที่สี่ และร่างกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่กล่าวถึงการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันโดยผู้ครอบครอง อำนาจโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สิทธิและส่วนแบ่งของประชากรที่ถูกยึดครอง

จนถึงตอนนี้ ประชาคมระหว่างประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างฉนวนกาซามูลค่า 860 ล้านดอลลาร์ขึ้นใหม่หลังจากการจู่โจมครั้งล่าสุด แต่แม้กระทั่งก่อนการรุกรานทางทหารครั้งล่าสุด อังค์ถัดก็ประมาณการว่าจะต้องใช้เงินอย่างน้อย 838 ล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อทำให้ประชากรของฉนวนกาซาหลุดพ้นจากความยากจน ส่วนแบ่งรายได้จากน้ำมันและก๊าซที่ยุติธรรมจะช่วยให้ชาวปาเลสไตน์ได้รับเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อลงทุนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว ทางเลือกอื่นคือให้อิสราเอลใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน แต่ได้กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงต่อเนื่อง

แน่นอนว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการตั้งถิ่นฐานทางการเมืองที่ยั่งยืนนั้นต้องไปด้วยกัน สหประชาชาติคงไว้ซึ่งตำแหน่งที่มีมายาวนานว่าสันติภาพที่ยั่งยืนและครอบคลุมสามารถทำได้โดยผ่านแนวทางแก้ไขสองรัฐที่เจรจากันไว้เท่านั้น 

สหประชาชาติยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระ เป็นประชาธิปไตย ต่อเนื่องกัน มีอำนาจอธิปไตย และมีความเป็นไปได้ ซึ่งดำรงอยู่ในสันติภาพและความมั่นคงกับอิสราเอล ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของรัฐปาเลสไตน์จะขึ้นอยู่กับความสามารถของชาวปาเลสไตน์ในการควบคุมเศรษฐกิจของตนเอง และสามารถเข้าถึงแหล่งสำรองน้ำมันและก๊าซในปาเลสไตน์ได้อย่างยุติธรรม ซึ่งตรงข้ามกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง