ศาลฎีกาอนุญาต ให้ประกันตัว นายวัฒนา เมืองสุข พร้อมมีเงื่อนไข

6218

หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำพิพากษาคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรเสร็จสิ้น ในเวลาประมาณ 14.00 น. เศษ

โดยสั่งให้จำคุกนายวัฒนา เมืองสุข จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 99 ปี ตามกฎหมายให้จำคุกได้สูงสุด 50 ปี พร้อมจำคุกนายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร จำเลยที่ 4 เป็นเวลา 66 ปี ให้จำคุกได้สูงสุด 50 ปี จำคุกจำเลยที่ 5 เป็นเวลา 20 ปี จำเลยที่ 6 เป็นเวลา 44 ปี จำเลยที่ 7 เป็นเวลา 32 ปี ปรับจำเลยที่ 8 2 แสนกว่าบาท และจำคุกนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง จำเลยที่ 10 เป็นเวลา 4 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 2, 3, 9, 11-14 นั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว คดียังไม่ถึงที่สุด คู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ให้สิทธิคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน

 

ล่าสุด ศาลฎีกาฯ อนุญาตให้ประกัน นายวัฒนา เมืองสุข โดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ เว้นได้รับอนุญาต ภายหลังยื่นหลักทรัพย์ 10 ล้าน เป็นเงินในบัญชีธนาคาร และหลักทรัพย์เดิม 5 ล้าน เเละเติมเงินสดเพิ่มอีก 5 ล้าน