คณะสงฆ์จีนจัดพิธีถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 พระอารยวังโส ปีติยิ่งในความศักดิ์สิทธิ์ทรงพลัง

1880

จากที่ได้นำเสนอบทความ “อารยวังโส พระเถราจารย์ 3 แผ่นดิน กับศรัทธาชาวอินเดีย ร่วมบุญสร้างวัดนครปูเน่ นิมนต์จำพรรษา” เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมายังมีเรื่องราว ที่คณะสงฆ์ได้จัดพิธีถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งคนไทยผู้รักสถาบันต่างได้ปลื้มปีติเฉลิมพระเกียรติด้วย

สำหรับ วัดเซี่ยงกว๋อซือ เป็นพระอารามหลวงประจำของจักรพรรดิฮ่องเต้ เป็นที่ปรึกษา การบริหารราชการแผ่นดิน ที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามหายาน และเป็นที่พำนักของประมุขฝ่ายสงฆ์หรือผู้นำทางศาสนจักรดังกล่าวในปัจจุบันยังมีร่องรอยอารยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ทางพุทธศาสนาปรากฏให้เห็นความมีอยู่จริง สืบถึงปัจจุบันที่ยังคงรักษาอยู่ภายใต้ การคุ้มครองดูแลของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน

โดยเจ้าอาวาสปัจจุบันเป็นรองเจ้าคณะมณฑลเหอหนาน เทียบชั้นรองสมเด็จพระสังฆราช ก็ว่าได้เป็นประมุขสงฆ์แห่งนครไคฟง ชื่อ “ไต้ซือชินกว่าง”  ท่านชินกว่างมีศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโสเป็นอย่างสูงด้วยได้สัมผัสถึงนิมิตธรรมเมื่อครั้งที่หลวงพ่อพระอาจารย์เดินทางเยือนนครไคฟงครั้งแรก เมื่อปี 2553 ในครั้งนั้น พระภิกษุจีนหลายรูปมาขอรับสัมผัสพลังสมาธิจากท่าน รวมถึงไต้ซือชินกว่างที่ต่อแถวเข้ามาองค์สุดท้าย โดยได้ก้มลงกราบกับพื้นเหมือนพระภิกษุทั่วไปอย่างไม่ถือองค์

(เบื้องหลังด้วยความเคารพที่เขามีต่อพระอาจารย์อารยวังโส พอถึงค่ำ ๆ ชวนเจ้าอาวาสว่า พรุ่งนี้สวดมนต์ถวายพระพรกันประมาณ 10 ชั่วโมงท่านเตรียมการใหญ่ น่าประทับใจเนรมิตป้ายภาษาจีน ไทยผืนยาว 20 กว่าเมตร และติดกันคืนนั้น โดยพวกเราคนไทยมาเห็นตอนเช้า)

ทั้งนี้ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ได้บันทึกรายงานให้คณะศรัทธาในประเทศไทยได้รับทราบ เพื่อการอนุโมทนาในศาสนกิจโดยย่อดังนี้ว่า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 วันนี้วัดเซี่ยงกว๋อซื่อ ร่วมจัดพิธีเฉลิมฉลองงานบรมราชาภิเษก พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 10 แห่งราชอาณาจักรไทย มีแผ่นผ้ายาวกว่า 20 เมตรติดยาวตลอดแนวด้านหน้าอาวิหารหลวง  เขียนข้อความเป็นภาษาจีนและไทย ว่า….

“…เฉลิมฉลองงานบรมราชาภิเษก พระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ 10 แห่งราชอาณาจักรไทย ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

เวลาประมาณสิบโมงเช้า คณะสงฆ์จีนตั้งขบวนโดยพระชินกว่าง เจ้าอาวาสวัดเซี่ยงกว๋อซื่อ – รองเจ้าคณะสงฆ์มณฑลเหอหนาน จีน มากราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส จากประเทศไทย ไปสู่พระวิหารหลวง โดยจัดขบวนสงฆ์มาถวายการต้อนรับตามประเพณีวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จีนมหายานนิกาย

เข้าสู่ภายในพระวิหารหลวง คณะสงฆ์จีนพรั่งพร้อมในพระวิหารเพื่อประกอบศาสนพิธี เนื่องในการเฉลิมฉลองพระบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 แห่งราชอาณาจักรไทย สวดมนต์ทำพิธีเจริญมงคลตามแบบศาสนพิธีของพุทธมหายานในประเทศจีน

พระอาจารย์อารยวังโส กล่าวถวายความเคารพต่อคณะสงฆ์จีน เล่าถึงการรับนิมนต์มานำประกอบศาสนกิจเนื่องในวันมหามงคลดังกล่าว โดยการนิมนต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน  และสถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ทำพิธีที่เมืองเซี่ยเหมิน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

และได้เดินทางมาอย่างเป็นทางการเพื่อเยี่ยมคณะสงฆ์จีนแห่งนครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ณ วัดเซี่ยงกว๋อซื่อ พระอารามหลวงแห่งราชสำนัก ที่ปรึกษาของฮ่องเต้ในทุกราชวงศ์ นับตั้งแต่ราชวงศ์เซี๊ยะถึง ราชวงศ์จิ้น เป็นแผ่นดินที่ตั้งเมืองหลวงมายาวนานสี่พันกว่าปี เพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน 2 ประเทศ (จีน-ไทย)

“อาตมาเกิดความรู้สึกปีติยิ่งในความศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนพิธีของคณะสงฆ์จีน ที่ดำเนินไปอย่างทรงพลัง เพื่อถวายพระพรแด่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันของราชอาณาจักรไทย”

(ภาพชุดที่ 1 -ป้ายผ้าหน้าวิหารหลวง “ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” ติดอยู่หน้าวิหารหลวง

-เวลาประมาณ สิบโมงเช้า คณะสงฆ์จีนตั้งขบวนโดยพระชินกว่างเจ้า เจ้าอาวาสวัดเซี่ยงกว๋อ รองเจ้าคณะสงฆ์มณฑลเหอหนานจีน  มากราบนิมนต์หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส จากประเทศไทย ไปสู่พระวิหารหลวงโดยจัดขบวนสงฆ์ มาถวายการต้อนรับด้วยความเคารพอย่างยิ่ง..อันเป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จีนมหายานนิกาย

ภาพชุดที่ 2 เข้าสู่ภายในพระวิหารหลวง คณะสงฆ์จีนพรั่งพร้อมในพระวิหาร เพื่อประกอบศาสนพิธี เนื่องในการเฉลิมฉลองบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 แห่งราชอาณาจักรไทย ตามแบบศาสนพิธีของพุทธมหายานในประเทศจีน)