ศบค.ชุดเล็ก เคาะต่อ พรก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน รอลุ้นต่อ ศบค.ชุดใหญ่อนุมัติ

1994

ศบค. ชุดเล็ก เตรียมขยาย พรก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ถึง สิ้นเดือน ต.ค.นี้ เตรียมเสนอ ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 28 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดเล็ก โดยมีพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้ง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ในที่ประชุมหารือถึงประเด็นที่สำคัญหลายเรื่อง ในประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงกรณีการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย.2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปอีก 1 เดือน ซึ่งจะครอบคลุมตลอดเดือน ต.ค.2563 เพราะยังถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข

นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบการออกวีซ่าประเภทพิเศษ Special Tourist Visa STV ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มาพำนักระยะยาว และต้องยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของ ศบค.

โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับวีซ่านี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยได้ 90 วัน และต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมเป็น 270 วัน โดยที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กมีความเห็นไม่ขัดข้องต่อเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะมีการนำผลการหารือครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอในการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 28 ก.ย.นี้