ฮือฮา! เด็กชายนร.หาดใหญ่ หนึ่งเดียวม.ต้นของประเทศไทยไปแข่งคณิต-วิทย์ระดับโลกกับเด็กม.ปลาย

3782

จากที่มีเรื่องราวของเด็กไทย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นชมและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับทักษะ และความสามารถของเด็กชาย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ในขณะเยาวชนคนรุ่นใหม่ไทย กำลังเติบโตท่ามกลางเทคโนโลยีนั้น

ทั้งนี้ เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ หรือ น้องสไปร์ท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่2 (ม. 2) ของโรงเรียน Bloomsbury หาดใหญ่ ถูกพูดถึงกันเป็นทั้งระดับประเทศและโลก เมื่อเด็กชายเพียง ม.ต้นของไทยสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันกับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับโลก

โดยเด็กชาย พิพิชชญะ จากโรงเรียนต่างจังหวัด เข้าเป็นในจำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 6 คน เป็นนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดม 4 คน จากมัธยมปลายของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 คน รวม 6 คน ปรากฏตามประกาศของคณะกรรมการ

สำหรับเด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ มีความสามารถที่ปรากฏมาตลอด เพราะมีประวัติที่เคยผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งแน่นอนนอกจากตัวของเด็กแล้ว โรงเรียนก็มีความสำคัญ มีส่วนอยู่ไม่น้อยในการผลักดัน เป็นเบ้าหลอมที่ดีให้คนรุ่นใหม่ เด็กไทยมีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถไปต่อสู้ในเวทีระดับโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

อย่างไรก็ตามโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริหารโดย คุณพิมพ์จันทร์ เสนเนียม บุตรสาวนายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเมื่อปีที่แล้วทางโรงเรียนได้ นำหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (The National Curriculum of England) ร่วมกับหลักสูตรของ SISB ที่เน้นวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Joint curriculum

“ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล เป็นการเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาการตามช่วงวัย จึงเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน”