ศาลรธน. มีมติเอกฉันท์ “ปารีณา-ศรีนวล” ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

4287

จากที่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพส.ส. ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185 (1)

กรณีถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ส.ส. เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากการนำเจ้าหน้าที่รัฐไปตรวจสอบที่ดินใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้น บุกรุกป่า หรือไม่

และ สมาชิกภาพส.ส.ของ น.ส.ศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) จากกรณีถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ส.ส.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยขณะเป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่

โดยศาลเห็นว่า ตามคำร้องและคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของน.ส.ปารีณา และน.ส.ศรีนวล มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่จำต้องทำการไต่สวน และกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพส.ส.ของ น.ส.ปารีณา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด สมาชิกภาพของส.ส.ของ น.ส.ศรีนวล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด โดยนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติในวันพุธที่ 23 ก.ย. 63

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ว่า น.ส.ปารีณา ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และ น.ส.ศรีนวล ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) เหตุไม่ได้ใช้ตำแหน่งส.ส. แทรกแซงหรือก้าวก่ายเพื่อผลประโยชน์