เจ้าของโรงสี เล่าเหตุผลออกประกาศห้ามพนักงานจาบจ้วง ลบหลู่สถาบันฯ

6951

จากกรณีที่ โรงสีชื่อดังออกหนังสือเวียน เรื่อง นโยบายบริษัทและกิจการในเครือ ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย สถานที่ของบริษัท แสดงออก เผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ แต่งกาย อันเป็นการบ่งชี้สนับสนุนฝักใฝ่ จาบจ้วงสถาบันฯ ลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์

หากฝ่าฝืนจะดำเนินการพิจารณาโทษขั้นสูงสุด ทั้งนี้ หากต้องการแสดงออกข้างต้นขอให้ใช้สิทธิ์ลาออกเพื่อให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานก่อน ขณะที่ เจ้าของโรงสี ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ตามที่เกิดสถานกาณ์ทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย โดยมีการพยายามใช้สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อกล่าวอ้างโจมตี และมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่ทราบแล้วนั้น

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องตรงกัน ผู้บริหารขอแจ้งเจตนารมณ์และนโยบาย ว่า บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่อนุญาตให้พนักงานหรือผู้หนึ่งผู้ใด ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายหรือสถานที่ของบริษัทฯ แสดงออกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ตลอดจนการแสดงทางคำพูด และการเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูล รูปภาพที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งการแต่งกาย การแสดงออกทางสัญลักษณ์ อันเป็นการบ่งชี้ ถึงการสนับสนุน หรือฝักใฝ่ในสิ่งที่ประชาชนกลุ่มหนึ่ง ได้แสดงออกหรือเรียกร้องให้บุคคลอื่นปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอยู่ ณ ขณะนี้ หากพนักงานท่านใด แสดงออกถึงการจาบจ้วง ลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์ บริษัทฯ จะถือเป็น การกระทำที่ผิดกฎระเบียบริษัทฯ ในชั้นสูงสุด บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาโทษในชั้นสูงสุด ต่อไป

อนึ่ง หากท่านมีความประสค์ที่ต้องการแสดงออกทางการเมือง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ในบริบทข้างต้น ที่จาบจ้วง ให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ใช้สิทธิ์ในการลาออกเพื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน บริษัท และบริษัทในเครือฯ ก่อนที่จะดำเนินการด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปอย่างเคร่งครัด

ล่าสุด “เจ้าของโรงสี” ดังกล่าว ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ “ข่าวข้นคนเนชั่น” ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ถึงประกาศห้ามจาบจ้วงสถาบันฯ ดังกล่าว ว่า จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นเหตุผลทางการเมือง เพียงแค่อยากให้พนักงานในบริษัทเข้าใจถึงเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับทราบและมองไปในทางเดียวกัน

เจ้าของโรงสี” เผยว่า หลังจากออกประกาศห้ามจาบจ้วงสถาบันฯ ไป ฟีดแบคในทางลบไม่มีเลย มีมาในทางบวกมากกว่า โดยจะมีอยู่ 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มเล็ก ๆ จะยังไม่เข้าใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านทรงทำอะไร แต่ในส่วนของคนกลุ่มที่มีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว พวกเค้าดีใจที่เราเป็นผู้นำในเรื่องนี้ แต่ส่วนของกลุ่มเล็กๆ เค้าไม่ได้โกรธเกลียดเลยต้องไปทำความเข้าใจ บริษัทของผมหรือหน่วยเล็กต่าง ๆ ก็ต้องเป็นตัวอย่างในการที่ทำให้กลุ่มคนดังกล่าวมีความเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัว หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่านทรงทำให้กับประชาชนคนไทยและประเทศ โดยยกพระราชกรณียกิจมาเผยแพร่ให้ได้รู้กัน

ในระหว่างการสัมภาษณ์ กนก รัตน์วงศ์สกุล ได้ถามความคิดเห็นกับ “เจ้าของโรงสี” ว่า ถ้าหากมีพนักงานในบริษัทไปชุมนุมและชู 3 นิ้วในพื้นชุมนุม ถือว่าทำผิดกฎของบริษัทหรือไม่

เจ้าของโรงสี” บอกว่า ในประกาศจะเกี่ยวกับการจาบจ้วงสถาบันฯ แต่ในส่วนของสิทธิ์การแสดงออกทางการเมือง ผมเคารพในจุดนี้ แต่ก็คงต้องเชิญมาคุยว่าอย่าให้ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่น และควรจะอยู่ในกรอบกฎหมาย ซึ่งในเรื่องนี้ทุกคนมีสิทธิ์แสดงออก แค่ไม่ควรเกินเลย หรือไปจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

“อยากให้คนที่เกี่ยวข้องหันหน้ามาคุยกันและแก้ปัญหา เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยและโลกมันแย่พออยู่แล้ว อย่ามัวแต่ทะเลาะกันเลย” เจ้าของโรงสี กล่าวปิดท้าย