แม่กวิ้นหน้าเจื่อน! แถลงหน้าบัลลังก์ อ่านโพสต์ลูกแล้วไม่ผิด ขณะศาลสั่งดูแลดีๆ เตือนทำผิดอีกจะถอนประกันทันที!

1932

แม่กวิ้นหน้าเจื่อน! แถลงหน้าบัลลังก์ อ่านโพสต์ลูกแล้วไม่ผิด ขณะศาลสั่งดูแลดีๆ เตือนทำผิดอีกจะถอนประกันทันที!

จากกรณีที่วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีการนัดไต่สวนผู้กำกับดูแลของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน หลังจากได้รับประกันตัวชั่วคราว ต่อมาได้ถูกร้องว่ามีพฤติการณ์กระทำผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว ด้วยการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก “สาส์นแรกแห่งอิสรภาพ” และร่วมทำกิจกรรมทางการเมือง ยืน 112 นาที ปล่อยเพื่อนเราบริเวณหน้าศาลฎีกา สนามหลวง โดยวันนี้นายพริษฐ์ ไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากศาลจะสอบถามเพียงผู้กำกับดูเเลเท่านั้น

ต่อมาศาลนัดพร้อมผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1 วันนี้ นายไพรัช , นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ พ่อแม่นายพริษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อดิศร จันทรสุขผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1 และทนายจำเลยที่ 1 มาศาล

โดยศาลได้มีคำสั่งทั้ง 2 สำนวนว่า ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องร้องทุกข์ของนายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (สภาผู้แทนราษฎร) ฉบับลงวันที่ 14 พ.ค.64  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี “พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak” โพสต์ข้อความที่อาจมีลักษณะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้กำกับดูแลทั้งสามทราบ

ผศ.ดร.อดิศร แถลงว่าจากข้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กดังกล่าวนั้นอาจมีข้อถกเถียงในเรื่องของการตีความ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ภายในขอบเขตเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว แต่อย่างไรก็ดีจะกำชับดูแลจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

นายไพรัชและนางสุรีย์รัตน์ชิวารักษ์ แถลงว่าตามเนื้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้นยังอยู่ในเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและยังไม่มีข้อความใดนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและภายหลังศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยมีเงื่อนไข ก็ได้พยายามดูแลและกำชับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดมาโดยตลอด

ทนายจำเลยที่ 1 แถลงว่าเกี่ยวกับข้อความที่จำเลยที่ 1โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนั้นหลังจากวันที่ 27 พ.ค.64 ซึ่งศาลได้เคยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ให้ทนายจำเลยที่ 1 ทราบในเบื้องต้นตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 27 พ.ค.64 นั้น ทนายจำเลยที่ 1 ก็ได้พูดคุยกับจำเลยที่ 1 แล้วเช่นกันและหลังจากวันที่ดังกล่าวจำเลยที่ 1 ก็มิได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะทำนองเดียวกันตามที่มีการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์อีก

ศาลได้กำชับผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1 ทั้งสามให้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัดหากปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีการกระทำหรือมีการโพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันนี้อีก ซึ่งอาจจะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว ศาลจะใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร โดยเรียกมาไต่สวนเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่เห็นสมควรต่อไป และจะพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับการเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ภายหลังศาลอาญามีการไต่สวนนางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ มารดาของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้กำกับดูแลของ นายพริษฐ์ชิวารักษ์ จากกรณีที่เพนกวินได้โพสต์ข้อความ สาสน์แรกสู่อิสรภาพ และมีนายนายสนธิญา สวัสดี อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ร้องทุกข์ต่อศาลว่า การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขของศาลที่ให้ประกันตัว

ศาลได้มีการสอบถามผู้กำกับดูแลทั้งหมดว่าได้ดูโพสต์ของนายพริษฐ์หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดชี้แจงว่าได้เห็นข้อความดังกล่าวแล้วและยังไม่เห็นว่าโพสต์ดังกล่าวจะผิดต่อเงื่อนไขของศาลแต่อย่างใด มุมมองของผู้อ่านอาจจะแตกต่างกัน
ซึ่งผู้กำกับดูแลได้กล่าวต่อศาลว่าหลังจากนี้ จะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

นอกจากนี้ ทนายความยังเสนอต่อศาลว่ากรณีที่อาจจะมีบุคคลมาร้องเรียนกรณีการผิดเงื่อนไขของนายพริษฐ์ว่ากลุ่มดังกล่าว เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือกลุ่มเห็นต่างและต้องการแสวงหาชื่อเสียงเพื่อสั่งตัวเอง มองว่ากลุ่มที่มาคัดค้านการยื่นขอประกันตัวพยายามเชื่อมโยงให้นายพริษฐ์มีความผิดฐานละเมิดสถาบันฯ

สำหรับนางสุรีย์รัตน์ กล่าวว่า การที่บุตรชายได้โพสต์ข้อความและไปร่วมกิจกรรมยังไม่เห็นว่าผิดเงื่อนไขของศาล ศาลได้กำชับว่าให้นายพริษฐ์ระมัดระวังไม่ทำผิดต่อเงื่อนไขต่อศาล ตั้งแต่ที่บุตรชายได้รับการปล่อยตัวออกมาก็พยายามเตือนและดูแลให้ทำตามขอบเขตเงื่อนไขเพื่อที่จะไม่ให้ถูกจองจำอีก