แฉยับ ขบวนการบิดเบือน “งบประมาณสถาบันฯ” ตัวเลขไม่ถูกต้อง มุ่งหวังเกิดความอาฆาต

2741

ต้องการให้นองเลือด!? แฉยับ ขบวนการบิดเบือน “งบประมาณสถาบันฯ” ตัวเลขไม่ถูกต้อง มุ่งหวังเกิดความอาฆาตมาดร้าย!?

สืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของ เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นประเด็นในเรื่องของ งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ 2565 ที่ค่อนข้างจะมีความคลาดเคลื่อน และไม่เป็นความจริง

ล่าสุดในคืนวันที่ 2 มิ.ย.64 ทางด้านของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยสถาบันวิจัย Mast center ประเทศสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความถึงความจริง ที่กลุ่มการเมืองฝั่งสีส้มพยายามปลุกปั่นกระแสบิดเบือน งบประมาณสถาบันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สามหมื่นกว่าล้านจริงหรือ?
งบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์
ชื่องบประมาณที่ถูกต้องเรียกว่า “งบประมาณส่วนราชการในพระองค์”

1.งบประมาณส่วนราชการในพระองค์ตั้งขึ้นโดยสำนักงบประมาณเหมือนกับงบประมาณอื่นๆ
2.งบประมาณส่วนราชในพระองค์เดิมอยู่ที่หกพันล้านบาท แต่มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นแปดพันล้านบาท เนื่องจากงบที่ตามมาพร้อมกับการถ่ายโอนกำลังพล งบประมาณส่วนราชการในพระองค์จึงไม่ได้แตกต่างจากงบส่วนราชการอื่นๆ ที่จำนวนอัตราของข้าราชการถูกจำกัดและควบคุมโดยกฎเกณฑ์ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ.

3.งบประมาณส่วนราชการในพระองค์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.25% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 3 ด้าน ค่าดำเนินการ ค่าจ้างเงินเดือนบุคลากรประมาณ 14,000 คน และค่าสาธารณูปโภค
4.งบประมาณที่ถูกเหมารวมจนกลายเป็นสามหมื่นกว่าล้านบาทเป็นงบประมาณของกระทรวงต่างๆ ที่ตั้งงบขึ้นมาโดยการอ้างถึงสถาบันฯ แล้วนำไปใช้เองภายในกิจการของกระทรวงนั้นๆ

5.งบประมาณส่วนราชการในพระองค์ไม่เพียงพอต่อการใช้จริง รายได้ของข้าราชการในพระองค์บางส่วนจึงมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และจะประดับ อินทรธนู ททน ซึ่งย่อมาจาก “เงินท้ายที่นั่ง”
การปั่นกระแสบิดเบือนโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ในประเด็นงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ จึงเป็นการจงใจสร้างความเข้าใจผิด เพื่อก่อให้เกิดความเกลียดชังและความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

น่าสงสัยว่ากลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการปั่นกระแสบิดเบือนนี้ กำลังปั่นหัวคนรุ่นใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นขบวนการ เพื่อหวังบิดเบือนให้ร้าย บ่อนทำลายความศรัทธา นำไปสู่การต่อต้านและโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ เลียนแบบการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ป่าเถื่อนหรือไม่? บางทีต้องลองไปถาม นักวิชาการคลั่งการปฏิวัตินองเลือดอย่าง ปิยบุตร แสงกนกกุล สื่อรับเงินต่างชาติอย่าง ประชาไท และทีมไซเบอร์ที่เคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียทั้งบนดินและใต้ดินของคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกล

แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับการบิดเบือนให้ร้ายงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ 0.25% ที่สร้างอาชีพให้กว่า 14,000 ชีวิต เอาเวลาไปสนใจงบประมาณอีก 99.75% กับการบริหารของนักการเมืองไม่ดีกว่าหรือ?
แถมคลิป ดร.อานนท์ รีรัน อธิบายการโกหกด้วยสถิติเกี่ยวกับงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาไท ที่พรรคก้าวไกลกลับมาทำซ้ำในลักษณะเดียวกัน >>>