ดูไทม์ไลน์เงินเข้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ!?!เดือน มิ.ย. ส่วนลดหลายต่อรับเงินเพิ่ม สนใจลงคนละครึ่งต้องสละสิทธิ์ก่อน

1009

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศไทย ล่าสุดวันที่ 1 มิ.ย.2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ ซึ่งชุดมาตรการช่วยเหลือนี้เป็นการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยกรอบวงเงินที่ใช้อยู่ที่ 1.62 แสนล้านบาท สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 นั้น เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้กับผู้ถือบัตรคนจนเป็นเงิน 1,200 บาท ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค.2564

ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐดังต่อไปนี้:

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

  1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้มีสิทธิ์ได้: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ครม.ได้มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 สำหรับกลุ่มผู้มีบัตรประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

  1. ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม.และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้มีสิทธิ์ได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

  1. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้มีสิทธิ์ได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

  1. ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

  1. ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

  1. เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน

ผู้มีสิทธิ์ได้ : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเลกทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400 ในวัน-เวลาราชการ.

สำหรับ ‘คนละครึ่งเฟส3’ เปิดลงทะเบียน14มิ.ย.2564 คนเก่าไม่ต้องลงแค่ยืนยันตัวตน ส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มลงทะเบียน 21 มิ.ย.นี้  บัตรคนจนและไม่มีสมาร์ทโฟน มีสิทธิลงด้วย แต่ต้องสละสิทธิคืนบัตรก่อน  

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังจะเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง 3 เพิ่มเติมอีก 16 ล้านคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 06.00–22.00 น. ทุกวันจนกว่าสิทธิจะเต็ม โดยผู้เคยใช้จ่ายผ่านแอพ เป๋าตังแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอพ หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ส่วนคนที่ไม่เคยใช้เป๋าตังจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเดียว ส่วนประชาชนที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 จำนวน 15 ล้านคนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่กดยืนยันสิทธิผ่านแอพ เป๋าตัง และกรอกข้อมูลเพิ่มเล็กน้อย เช่น อาชีพ

ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.นี้  เวลา 06.00–22.00 น. เป้าหมาย 4 ล้านคน โดยผู้เคยใช้เป๋าตังอยู่แล้ว ลงทะเบียนได้ผ่านทั้งแอพ และ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com แต่ถ้าไม่เคยใช้ต้องลงผ่านแอพ อย่างเดียว โดยทั้ง 2 โครงการจะต้องมีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไปแล้ว เกิดอยากเปลี่ยนใจไปรับสิทธิอีกโครงการอื่น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งผ่านเป๋าตังภายในวันที่ 28 มิ.ย.นี้  นอกจากนี้ เมื่อได้รับสิทธิแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (ดิฟ ชิป) จะต้องไปยืนยันที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

น.ส.กุลยา กล่าวย้ำว่า ส่วนกรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 3 หรือยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถเข้าร่วมได้ แต่ต้องสละสิทธิการถือบัตรสวัสดิการฯ โดยให้นำบัตรฯ มาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดภายในวันที่ 7 มิ.ย.64 ก่อนลงทะเบียน เช่นเดียวกับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้เช่นกัน แต่จะไม่ได้สิทธิรับเงิน 200 บาท 6 เดือน