เปิดราชกิจจานุเบกษา ให้บรรเลงเพลงรับ-ส่งเสด็จ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี

6676

เปิดราชกิจนุเบกษา ให้บรรเลงเพลงรับ-ส่งเสด็จ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chanya Keatyam ได้เผยแพร่ภาพธงพระอิสริยยศหน้ารถยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้ธงเยาวราชใหญ่ฝ่ายใน (สำหรับพระวรชายาของ Crown Prince) แทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายใน (ธงเจ้าฟ้าทั่วไป) ที่ทรงเคยใช้เป็นธงประจำพระอิสริยยศก่อนหน้านี้ ซึ่งถือว่าเป็นพระอิสริยยศที่สูงขึ้น

โดยธงเยาวราชใหญ่นั้น เป็นธงสำหรับ สมเด็จพระยุพราช (สยามมกุฎราชกุมาร) ซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายหน้า (ผู้ชาย) แต่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่านเป็นเจ้านายฝ่ายใน (ผู้หญิง) จึงอนุโลมให้ใช้ธงเยาวราชใหญ่ฝ่ายใน เป็นกรณีพิเศษ
นอกจากนี้ หากย้อนไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศระเบียบส่วนราชการในพระองค์ เกี่ยวกับการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และสมพระเกียรติ อันเป็นการถวายความเคารพ ถวายพระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งความสง่างามแห่งการพระราชพิธีและพิธีการ
โดยพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ
พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ
พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ
พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ