กองสลากฯเปิดร้านจีแอลโอฯ 57 จุด!?!นำร่องกทม.-นนท์ ขายหวยใบละ 80 จ่ายผ่าน “เป๋าตัง” เริ่ม งวดวันที่ 1 ก.ค.นี้

1501

ความพยามแก้ปัญหาขายล็อตเตอรี่แพงของรัฐบาล เปิดจุดขายหวยบนดินราคา 80 บาทให้มีจริงโดยนำเทคโนโลยีมาช่วย ล่าสุดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชวนตัวแทน 51 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี 6 จุดเข้าร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers ขายหวยใบละ 80 บาท จ่ายค่าลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มสำหรับงวด 1 ก.ค. 2564 นี้

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2564 พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายเกินราคาหน้าสลากเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยที่ได้จากการสำรวจเกินกว่าราคา 80 บาท

โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ซื้อ ที่ผ่านมาสำนักงานฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีความตั้งใจจริงในการหาแนวทางรวมถึงมาตรการต่างๆมาสนับสนุน การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นที่มาของโครงการ GLO Official Sellers ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา 80 บาท และลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิธีการสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายรายเดิม ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ พร้อมยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก ร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers ของสำนักงานฯ และจะต้องผ่านการคัดเลือกให้จำหน่ายสลากในพื้นที่นำร่องของโครงการฯ เพื่อให้การควบคุมการติดตามประเมินผล เป็นไปอย่างใกล้ชิด

โดยจะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขตแบ่งเป็นเขตละ 1 ราย และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 อำเภอแบ่งเป็นอำเภอละ 1 ราย โดยสำนักงานฯ ได้ประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปส่วนกลางรายเดิม และตัวแทนจำหน่ายสลากบุคคลทั่วไป จังหวัดนนทบุรีรายเดิมเข้าร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers เมื่อวันที่ 19 ก.พ. – 5 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้มียอดผู้สมัครทั้งสิ้น 520 ราย แบ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากในเขตกรุงเทพมหานคร 460 ราย และจังหวัดนนทบุรี 60 ราย ในส่วนของการตรวจสอบ สำนักงานฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดจำหน่ายของผู้สมัคร รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาตามที่ประกาศไว้ 3

โดยผลปรากฏว่ามีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 275 ราย แบ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 241 ราย และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 34 ราย และได้ทำการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเครือข่าย GLO Official Sellers และทำการคัดเลือก หรือ Random ตัวแทนจำหน่ายสลาก ไปเมื่อวันที่ 12-14 พ.ค.64 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย GLO Official Sellers Sellers จำนวน 51 ราย ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 46 ราย หรือ 46 เขต และ จังหวัดนนทบุรี 5 ราย หรือ 5 อำเภอ

สำหรับอีก 5 ราย ใน 4 เขต 1 อำเภอ ได้แก่ เขตคลองสามวา คันนายาว สะพานสูง ภาษีเจริญ และไทรน้อย ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ ไม่เข้ารับการอบรม และขอสละสิทธิ์หลังจากได้รับคัดเลือก

พันตำรวจเอก กล่าวอีกว่า ตัวแทนจำหน่ายสลากร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers จะได้รับการเพิ่มสลากให้ จำนวน 20 เล่ม รวมสลากที่ได้รับไปจำหน่ายต่องวด จำนวน 25 เล่ม เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสลาก ณ จุดจำหน่าย

สำหรับการจ่ายเงินในการซื้อ-ขายสลาก จะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อป้องกันการซื้อ-ขายสลากเกินราคาที่กำหนด 80 บาท โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับการจำหน่ายสลากผ่านโครงการ และจะได้รับสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์เครือข่าย GLO Official Sellers เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจุดจำหน่ายเครือข่าย GLO Official Sellers อีกด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายตามแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายของตัวแทน โดยจะเริ่มจำหน่ายในงวดแรกงวดวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ ภายใต้ข้อปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงานฯ กำหนด

หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามสำนักงานฯ จะดำเนินการกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเข้มงวด โดยจะบอกเลิกสัญญา และยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่าย และเรียกคืนทรัพย์สินที่สำนักงานฯ มอบให้ทั้งหมด รวมทั้งริบหลักประกันทั้งจำนวนทันที

สำหรับความคาดหวังในการดำเนินโครงการ GLO Official Sellers ของสำนักงานฯ คือการแก้ไขและลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือทำให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th

จากนี้ไปสำนักงานฯ จะติดตามผลอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่ทุกจุดจำหน่าย หากโครงการฯ ได้รับการตอบรับที่ดี จะได้พิจารณาขยายพื้นที่โครงการฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป และหากว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ สำนักงานฯ จะพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง