จุรินทร์ควงนิพนธ์ลงใต้!?!เคาะ 5 มาตรการช่วยชาวสวนมังคุด ย้ำส่งออกผลไม้4 เดือนทำรายได้พุ่ง 50,000 ล้านบาท จีนซื้อ 70%

1118

จุรินทร์ฯ-นิพนธ์ฯบุกใต้ช่วยแก้ปัญหาชาวสวนมังคุด คลอด 5 มาตรการช่วงโควิดแก้ปัญหาราคา ปลื้มส่งออกผลไม้ 4 เดือนแรกปีนี้พุ่งแรง นำรายได้เข้าประเทศกว่า 5 หมื่นล้านบาท ทั้งปีคาดมูลค่ากว่า 1.5 แสนล้านบาท โดยจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อ 70% ฮ่องกง 10%ของการส่งออกมังคุดไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พ.ค. 2564 คณะติดตามการแก้ไขปัญหาผลไม้ตามฤดูกาล มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรชาวสวนมังคุด 23 กลุ่ม ณ วิทยาลัยการอาชีพ หัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีนายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรัธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายจุรินทร์ฯกล่าวว่า สถานการณ์ผลไม้ประเทศไทยในภาพรวม ปีนี้จะมีผลผลิต 5,200,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 15% ตัวเลขการส่งออกผลไม้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากปี 2563 ที่ผ่านมาสามารถทำรายได้เข้าประเทศถึง 130,000 ล้านบาท และในปี 2564 ช่วง 4 เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท 

โดยมังคุดคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน เป็นมังคุดในจังหวัดจันทบุรีประมาณ 36% จังหวัดนครศรีธรรมราช 18% จังหวัดชุมพร 17% จังหวัดตราด 17% โดยส่งออกประมาณ 60% บริโภคในประเทศ 40% 

ตลาดส่งออกสำคัญของมังคุดคือประเทศจีน 70% ฮ่องกง 10% เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรดพรีเมี่ยมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละประมาณ 150 บาทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า

มาตรการในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้ดำเนินการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้งรวมทั้งผู้ส่งออก ได้กำหนดมาตรการ 16 มาตรการตั้งแต่ต้นปี เช่น 

-สนับสนุนผู้รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท -เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ำมันและพื้นที่ตลาดต่างๆระบายผลไม้ในประเทศ -ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่าส่งราคาพิเศษ -ผู้ต้องการหิ้วผลไม้ขึ้นเครื่องบินจะโหลดฟรี 25 กิโลกรัม ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ -และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล”ให้ผู้รับซื้อมาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ นอกจากนี้-มีการอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

สำหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และมีการจัดส่งเสริมการขายในต่างประเทศ -ส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าในตลาดต่างๆในต่างประเทศ -และให้ผู้นำเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์”

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สรุปว่า สำหรับปัญหามังคุดที่ได้มีการแก้ไขแล้วในวันนี้  5 มาตรการด้วยกัน คือ 

1.เรื่องการขาดแคลนแรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหาหนทางผ่อนปรนแรงงานข้ามจังหวัดซึ่งเป็นโมเดลที่สามารถทำได้   

2.เรื่องจากการจัดระเบียบล้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน  

3.เรื่องของมังคุดนอกพื้นที่ที่เข้ามาสวมชื่อมังคุดนครศรีธรรมมราช เพราะมีชื่อเสียงมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นตรารับรองต่อไป   

4.เรื่องปัญหาความล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP และ GMP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอำนาจในการออกใบรับรองค้างมาสามปี ได้แจ้งท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯเร่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการออกใบรับรองโดยเร็วขึ้น 

5.ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดทำแผนออก GAP ให้กับเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการส่งออกรายงานมาที่ตนว่าจะครบในปีไหนผ่านท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯเพื่อติดตามความคืบหน้า