บิ๊กแดง จัดพิธีเทิดเกียรติ อำลาชีวิตราชการทหาร เรียบง่ายสมเกียรติ

2970

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นประธานงาน บก.ทบ.ราชดำเนิน จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี 2563 ทั้งนี้ในเฟซบุ๊กของ วาสนา นาน่วม Wassana Nanuam ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล 2563 ที่ กองบัญชาการกองทัพบก

โดยมีพิธีกองทหารเกียรติยศ รับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่โถงทางลาดอาคาร 1 กองบัญชาการกองทัพบก จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะพร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพล (อัตราพลเอก (พิเศษ)) ที่เกษียณอายุราชการ กระทำพิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ที่ ห้องพระบารมีปกเกล้า พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งมีนักเรียนนายร้อย ร่วมกิจกรรม จำนวน 3 กองพัน กองพันละ 166 นาย หมู่ธงประจำหน่วย 88 ธง จากส่วนราชการในกองทัพบก ประกอบด้วย ส่วนราชการ ส่วนบัญชาการ, ส่วนกำลังรบ, ส่วนสนับสนุนการรบ, ส่วนส่งกำลังบำรุง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม และส่วนพัฒนาประเทศ ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

ผู้แทนนักเรียนนายร้อย จะกล่าวตั้งปณิธาน “เดินตามรอยเท้า”

และผู้ร่วมพิธีทั้งหมด จะร้องเพลง “รั้วแดงกำแพงเหลือง และมนต์มัฆวาน”

หลังจากนั้นกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบก จะเข้าแถวรายทาง ตั้งแต่หลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

จากนั้นนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะเดินแถวตามวงขลุ่ยกลองนักเรียนนายร้อย จากด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะพร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ ร่วมกันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ก่อนเข้าสู่หอประชุมกิตติขจร เพื่อกระทำพิธีเทิดเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหาร

เดิมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล จัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ก่อนที่ปีนี้จะเปลี่ยนสถานที่มาจัดที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

เนื่องจากพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เล็งเห็นว่า ที่นี่เคยเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่กองทัพบ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งนายทหารที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้ มีความผูกพันกับสถานที่ตั้งดังกล่าว และนับว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางมากระทำพิธี เพราะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด เมื่อ 5 สิงหาคม2430 ณ บริเวณพระราชวังสราญรมย์

ที่มา : Wassana Nanuam