วัคซีนหายไปไหน??? กางข้อมูล-ตีแผ่แผนกระจายตจว. เมื่อพรรคร่วมโวยหนัก ส่องพื้นที่พรรคไหน-ทำไมได้เยอะ!?!

1914

วัคซีนหายไปไหน??? กางข้อมูล-ตีแผ่แผนกระจายตจว. เมื่อพรรคร่วมโวยหนัก ส่องพื้นที่พรรคไหน-ทำไมได้เยอะ!?!

จากกรณีที่มีการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2564 ซึ่งทำให้ ส.ส.หลายคนออกมาโวยเรื่องของแผนจัดสรรวัคซีนในพื้นที่ที่มีการระบาดมากแต่ได้วัคซีนน้อยและจังหวัดที่มีการระบาดน้อยหรือไม่มีผู้ติดเชื้อกลับได้วัคซีนมาก ทำให้หลายคนออกมาบอกว่า ให้ปรับแผนการจัดวัคซีนในเดือนมิถุนายนใหม่

โดยนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย และนายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ แถลงถึงการจัดสรรวัคซีนของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

โดยนายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ขอเรียกร้องไปยังศบค. ที่ดูแลเรื่องวัคซีนให้กระจายวัคซีนอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างการจัดสรรวัคซีนใน จ.สงขลา ซึ่งมีประชากร 1.48 ล้านคน ช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับวัคซีน 2.7 หมื่นโดส เดือน มิ.ย. จะได้รับอีก 5.8 หมื่นโดส ซึ่งถือว่าน้อยมาก ทั้งนี้ ในฐานะที่ตนเป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคฯ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข หลายคนจึงถามว่าทำไมไม่บอกรัฐมนตรี ตนอยากบอกว่า หากทำเช่นนั้นก็จะไม่เป็นธรรมกับคนไทย อีกทั้งอำนาจในการกระจายวัคซีนขึ้นอยู่กับศบค. วันนี้เราจึงต้องเรียกร้องไปยังศบค.

โดยส.ส.ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เราไม่ได้ต้องการวัคซีนเพื่อให้จังหวัดตัวเองได้มากที่สุด แต่ปัญหาคือวันนี้จะเอาวัคซีนที่ไหนมาให้คนที่ลงทะเบียน จึงต้องมาเรียกร้องศบค. และทราบว่านายกรัฐมนตรี รับรู้เรื่องท้วงติงของส.ส.แล้ว จึงให้ศบค.ทบทวนรูปแบบการลงทะเบียนใหม่ และจัดการวัคซีนใหม่ ส.ส.ไม่นิ่งนอนใจที่จะดูแลประชาชนทุกเรื่อง วันนี้วัคซีนเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติ จึงขอฝากนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ให้ทราบว่าเจตนาของฝ่ายนิติบัญญัติ เรารับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ บทบาทของส.ส.เราต้องแสดงออกเพื่อให้วัคซีนกระจายไปทั่วถึงคนไทยทุกคน นายณัฏฐ์ชนน กล่าว

ด้าน นายยศวัฒน์ กล่าวว่า เราต้องการที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน ซึ่งไม่มีนัยยะอื่นใด วันนี้มีหลายจังหวัดไม่ใช่แค่ จ.กาญจนบุรี ที่เป็นจังหวัดชายแดน และเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ตกขบวน การที่ตนออกมาให้ศบค.ทบทวน เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพความปลอดภัยประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงเศรษฐกิจ ซึ่งจ.กาญจนบุรี เป็นชายแดนด้วยหากมีคนลักลอบเข้ามา และนำพาเชื้อเข้ามาด้วยจะเกิดอะไรขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา จ.กาญจนบุรี จึงขอให้ศบค.ให้ความสำคัญเมืองชายแดน และเมืองเศรษฐกิจ จึงขอให้ศบค. ทบทวนและพิจารณาการจัดลำดับการจัดสรรวัคซีนโควิด

หากพิจารณาการจัดสรรวัคซีนที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาตินำมาเปรียบเทียบตัวเลขจังหวัดที่ระบาดหนักมาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยมาก ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมระลอก3 ตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.-24พ.ค.64 นั้น จะพบความผิดปกติไม่สัมพันธ์กันและไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาโดยใช้วัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้ สมควรที่ศบค. จะได้สั่งการปรับปรุงการแจกจ่ายวัคซีนในเดือน มิ.ย.64 ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยในเกือบทุกจังหวัดทั้งประเทศ ดังนี้
1)ขอดึงตัวเลขจัดสรรวัคซีนจากเฉพาะเดือนมิ.ย. จาก7จังหวัดที่จัดสรรมาก แต่ระบาดน้อย 50-75%ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มหาสารคามนครราชสีมา สระบุรี ลำปาง และไปชดเชยให้ในเดือนถัดๆไป จะได้วัคซีนกลับมา เพื่อจัดสรรให้จังหวัดอื่น ตั้งแต่ 528,500-792,750 โดส
2)ดึงตัวเลขจากจังหวัดที่ระบาดน้อย แต่ได้วัคซีนไปมากในบางจังหวัด เช่น สุรินท์ บึงกาฬ น่าน สตูล อ่างทอง บุรีรัมย์ มุกดาหาร เป็นต้น นำมาจัดสรรใหม่ในเดือนมิยให้จังหวัดที่ระบาดหนักและปานกลางให้ถูกต้อง จะได้ วัคซีนเพื่อจัดสรรเพิ่ม อีก200,000-300,000โดส
3)นำไปจัดการจัดสรรให้ จังหวัดที่ระบาดหนักสุด4จังหวัด เฉพาะนนทบุรี ปทุมธานี เพิ่มอีกจังหวัดละ150,000 โดส
4)นำไปจัดสรรให้จังหวัดระบาดมากเรียงจากมากไปหาน้อย 15จังหวัด จังหวัดละ10,000-30,000โดส
5)นำไปจัดสรรให้จังหวัดท่องเที่ยวหลัก5จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเร็ว นอกจากนั้นควรเร่งจัดสรรให้จังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการระบาดในคลัสเตอร์แรงงานขนาดใหญ่อย่างเร่งด่วนเช่นกัน
ซึ่งจากการที่ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลได้ออกมาเรียกร้องไปยังศบค. ที่ดูแลเรื่องวัคซีนให้กระจายวัคซีนอย่างเหมาะสม ก็คือ จ.สงขลาและกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการระบาดจากการลักลอบเข้าแดน โดยจังหวัดสงขลา ฉีดวัคซีนไปแล้ว 27,320 โดส มิ.ย.ได้รับ 58,000โดส และกาญจนบุรี ฉีดวัคซีนไปแล้ว 12,040 โดส มิ.ย.ได้รับ 35,000โดส
ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าข้อเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน ได้กระจายไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆ หรือไม่ โดย
บุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 45,700 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 43,000 โดส
สกลนคร ฉีดวัคซีนไปแล้ว 16,380 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 181,000 โดส
นครราชสีมา ฉีดวัคซีนไปแล้ว 42,040 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 147,000 โดส
นครพนม ฉีดวัคซีนไปแล้ว 11,765 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 114,000 โดส
มหาสารคาม ฉีดวัคซีนไปแล้ว 12,760 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 131,000โดส
สุรินทร์ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 17,260 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 48,000โดส
ศรีสะเกษ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 15,820โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 48,000โดส
เลย  ฉีดวัคซีนไปแล้ว 9,125โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 57,000 โดส
บึงกาฬ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 6,705โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 64,000โดส
สตูล ฉีดวัคซีนไปแล้ว 6,340 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 46,000โดส
อ่างทอง ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5,660โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 34,000โดส
อุทัยธานี ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5,780 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 32,000 โดส
ราชบุรี ฉีดวัคซีนไปแล้ว 12,920 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 32,000โดส
แพร่ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 6,720 โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 33,000โดส
กระบี่ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 19,780โดส มิ.ย.ได้รับจัดสรร 67,000โดส
ปทุมธานี ฉีดวัคซีนไปแล้ว 33,940 โดส มิ.ย.ได้รับ 62,000โดสฃ
หลายคนก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในพื้นที่ที่กล่าวมานั้น เป็นพื้นที่ที่มีส.ส.และสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ดูแลอยู่