ดร.อานนท์ เผยข้อมูลลับ! “เนติวิทย์” วิ่งพล่านไล่ ล็อบบี้ออกแถลงขอโทษร่วมม็อบ กปปส. ซัดขัดประเพณีจุฬาฯไม่เคารพรุ่นพี่ นี่หรือปชต.!?

1394

ดร.อานนท์ เผยข้อมูลลับ! “เนติวิทย์” วิ่งพล่านไล่ ล็อบบี้ออกแถลงขอโทษร่วมม็อบ กปปส. ซัดขัดประเพณีจุฬาฯไม่เคารพรุ่นพี่ นี่หรือปชต.!?

จากกรณีการออกแถลงการณ์ขอโทษเข้าร่วมกปปส. ขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) มีมติให้ออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีที่อบจ.เคยเข้าร่วมการชุมนุม ทั้งนี้ เป็นการชุมนุมของกปปส. ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 ถึงการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยจากการรายงาน ผลของการลงมติแบบไม่เปิดเผยชื่อปรากฏว่า มติผ่านที่ประชุมไปด้วยคะแนน 1 เสียงเท่านั้น โดยมีผู้ลงเสียงอนุมัติจำนวน 9 เสียง ในขณะที่ไม่อนุมัติจำนวน 8 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 4 เสียง

ล่าสุดทางด้าน ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะ​สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า

ผมคิดว่าการที่สโมสรนิสิตจุฬาออกมาแถลงขอโทษและแสดงความเสียใจที่เคยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกปปส​ เป็นการกระทำที่ขาดความชอบธรรมและไม่เป็นประชาธิปไตยเลยดังนี้
ข้อแรก​
มีการ lobby.กันอย่างหนักในสโมสรนิสิตจุฬากว่าจะออกแถลงนี้ได้​ เรียกว่าเนติวิทย์ก็ต้องออกแรงจนหืดจับ​ วิธีการโหวตโดยวิ่งกล่อม​ lobby.แบบนี้ความชอบธรรมมีน้อยและไม่เป็นประชาธิปไตย
ข้อสอง​
เนติวิทย์และสโมสรใช้สิทธิ์และเสรีภาพอันใดไปคิดแทนรุ่นพี่นิสิตเก่าจุฬาในยุคสมัยนั้น​ ไม่เคารพความเห็นต่างของรุ่นพี่ในยุคนั้น​ ขาดความเป็นประชาธิปไตย​ และไม่เป็นเสรีนิยม
ข้อสาม​
ทำไมไม่ทำประชามติถามนิสิตจุฬาที่ศึกษาในปีนั้นว่าอยากจะขอโทษและแสดงความเสียใจหรือไม่​ การมีส่วนตัวและการเป็นตัวแทนของนิสิตเก่าอยู่ที่ไหน
ข้อสี่​
อาวุโส​ ระเบียบ​ ประเพณี​ ส่วนหนึ่งของระบบ​ SOTUS.อันเป็น​ common.laws.ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน​ ประชาธิปไตยจะกระทำสิ่งใดต้องไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงาม​ด้วยเช่นกัน