คนไทยงงตาแตก!!! จัดสรรวัคซีนตามโควต้า ส.ส.? พื้นที่ระบาดหนักได้วัคซีนน้อย – พื้นที่ระบาดน้อย,ไร้ผู้ติดเชื้อ ได้มาก!

1584

คนไทยงงตาแตก!!! จัดสรรวัคซีนตามโควต้า ส.ส.? พื้นที่ระบาดหนักได้วัคซีนน้อย – พื้นที่ระบาดน้อย,ไร้ผู้ติดเชื้อ ได้มาก!

กรมควบคุมโรค ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดย “นายโอภาส การย์กวินพงศ์” อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เกี่ยวกับแนวทางให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 และได้แนบแผนคาดประเมินการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2564 ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยแผนการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 และจำนวนวัคซีนที่จัดหาได้

โดยจังหวัดที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca สูงสุดเดือน มิ.ย.ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 2,510,000 ราย
อุดรธานี 246,000 ราย สมุทรปราการ 237,000 ราย ลำปาก 120,000 ราย สกลนคร 181,000 ราย นครราชสีมา 147,000 ราย มหาสารคาม 131,000 ราย นครพนม 114,000 ราย สุราษฎร์ธานี 88,000 ราย อุบลราชธานี  87,000 ราย ภูเก็ต 82,000 ราย นครศรีธรรมราช 76,000 ราย สุรินทร์ 67,000 ราย กระบี่ 67,000 ราย สงขลา 58,000 ราย เลย 57,000 ราย สมุทรสาคร 56,000 ราย ชลบุรี 54,000 ราย ร้อยเอ็ด 54,000 ราย ยโสธร 51,000 ราย ตรัง 51,000 ราย ในขณะที่ นนทบุรี และปทุมธานี ที่เป็นพื้นที่สีแดง โดยนนทบุรีได้รับวัคซีน 64,000 ราย และปทุมธานี 62,000 ราย

ซึ่งจากการรายงานผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นำตัวเลขที่ สธ. จัดสรรวัคซีน 77 จังหวัดรวมในกรุงเทพมหานคร มาแยกวิเคราะห์ ตามกลุ่มจังหวัดระบาดหนักมาก มากกว่า51-100 คน จังหวัดระบาดมาก จังหวัดระบาดปานกลาง จังหวัดระบาดน้อย และจังหวัดที่ไม่พบการระบาดในรอบ14-21วัน

จากข้อมูลเบื้องต้นจะสังเกตุได้ว่า จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงอย่างนนทบุรี และปทุมธานี มีการจัดสรรวัคซีนเพียง 62,000-64,000 โดส ในขณะที่ ลำปาง นครพนม มีการจัดสรรวัคซีนมากกว่า 100,000 โดส นอกจากนี้ จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวอย่าง อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม ก็มีการจัดสรรวัคซีนถึง 1-2 แสนรายเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม หลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขนี้ เป็นการแจกจ่ายวัคซีนที่ไม่ถูกต้อง หลายจังหวัด แทบไม่มีคนติดเชื้อ และไม่มีความเร่งรีบ แต่ส่งวัคซีนในเดือนมิ.ย.ไปมากผิดปกติ เช่น สกลนคร 181,000 โดส มหาสารคาม 131,000 นครพนม 114,000 อุดรธานี 246,000 และจังหวัดอื่นๆที่ไม่พบการระบาดหรือระบาดเพียงเล็กน้อย กลับได้การจัดสรรมากกว่าจังหวัดระบาดหนักมากหรือจังหวัดระบาดหนัก ในขณะที่ นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดที่ระบาดหนักกลับได้รับจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. น้อย แต่ไปเพิ่มให้ในเดือน ก.ค. ซึ่งเลยเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาไปแล้ว น่าจะต้องมีการแก้ไขการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย.นี้ใหม่ ให้ถูกต้องและเป็นธรรม เหมาะสมต่อความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการระบาด

ซึ่งหลายคนก็มีคำถามไปถึงท่านนายกฯว่า เป็นการจัดสรรตามโควต้า ส.ส. หรือไม่ และท่านได้ทราบเรื่องนี้แล้วหรือยัง ? การจัดสรรวัคซีนแบบนี้มีหลักการอะไร ควรที่จะกล้าหาญบอกให้ชัดเจนด้วยครับว่า จัดการแบบไหน หรือเป็นการจัดสรรตามโควต้าการเมือง????