อาจารย์คม-วชิรญาณโกศล พระสงฆ์รูปแรกพำนักพระบรมมหาราชวัง ในหลวงร.10 ตรัสเรียกพระอาจารย์

5221

จากกรณีข่าวลือเท็จที่ถูกปล่อยออกมา ซึ่งนอกจากพระองค์ยังคงมีพระพลานามัยแข็งแรงแล้ว ยังมีเรื่องราว โดยหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้โพสต์ข้อความถึงพระวชิรญาณโกศล (คม อภิวโร) ได้สนทนาธรรมกับในหลวง ซึ่งมีบางช่วงที่น่าสนใจจากการเล่าของพระอาจารย์คม

“ในหลวงทรงมีพระพลานามัยเเข็งแรง ทรงสวดมนต์และเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นประจำ อาตมาเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านทุกวันพระ ทุกอย่างปกติดี

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 พระวชิรญาณโกศล (คม อภิวโร) เดินทางกลับจากพระบรมมหาราชวัง เมตตาเล่าให้คณะศิษย์ฟังว่า “เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

ทรงอาราธนาอาตมาภาพเจริญกัมมัฏฐานเป็นการส่วนพระองค์ อาตมาภาพถวายธรรม ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้อาตมาภาพเข้าเฝ้าฯ ที่วังอัมพร เพื่อถวายงานสนองพระเดชพระคุณในวาระต่างๆ อาตมาภาพเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ทรงอาราธนาให้พำนักในพระบรมมหาราชวัง เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายงานส่วนพระองค์ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 วัน ต่อมาทรงพระกรุณาให้ถวายงานทุกวันพระ

อาตมาภาพได้พบพระราชาผู้ดูแลทุกอย่าง มีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา คอยทำงานอยู่เบื้องหลังด้วยความรักและห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ทรงมีพระราชดำริเชิงปรัชญา เรื่องเส้นทางการฟื้นฟูและปฏิรูป “บัวใต้โคลนก้นบึง” ให้สามารถผลิดอกออกใบชูช่อใหม่ ตื่นรู้ เบิกบาน ทำให้บรรยากาศของวังอัมพรในปัจจุบัน เป็นทั้งบ้าน มหาวิทยาลัย ศาลากลาง โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ แปลงทดลอง สนามกีฬา ค่ายฝึกอบรม และวัด

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ในบางทัศนะเรารักใครชอบใครไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ แต่สำหรับอาตมามีความเห็นว่า เราต้องช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อปกป้องคนที่เรารัก ยิ่งหากความรักนั้นเป็นความรักชาติรักแผ่นดินด้วยแล้ว เราคงไม่ยอมปล่อยให้ใครมาทำลายเป็นแน่”

ทั้งนี้พบว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 11 รูป ซึ่งพระที่ได้รับสมณศักดิ์นั้น เป็นพระที่มีความปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นผู้สมถะเรียบง่าย และยังเป็นที่เคารพแก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก และพระอาจารย์คม ก็เป็นหนึ่งใน 11 รูปที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ จากพระคม อภิวโร เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวชิรญาณโกศล

สำหรับ พระอาจารย์คม อภิวโร เป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เมื่อช่วงที่มีโควิดระบาด ท่านได้นำคณะศิษย์ออกแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสู้วิกฤตโรค Covid 19 ด้วยหลักที่ว่า “โยมใส่บาตรพระมามากแล้ว ให้อาตมาได้ดูแลโยมบ้างนะ” ทำให้ซึ้งใจชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563  พระอาจารย์คม อภิวโร นำคณะศิษย์ออกแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ที่ผ่านมา พระอาจารย์คม อภิวโร ได้นำแจกทานบรรเทาทุกข์ชาวบ้านเป็นประจำเกือบทุกเดือน บางเดือนสลับไปมอบให้กับสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า หรือหน่วยงานที่เดือดร้อน เป็นเวลากว่า 7 ปีเต็มแล้ว