รัฐบาลเปิด 10 บัญชีต้องห้าม แหล่งข่าวปลอม โพสต์หมิ่นสถาบัน คุกคามศาล พบเป็นเพจของฝ่ายสามกีบ!

1507

รัฐบาลเปิด 10 บัญชีต้องห้าม แหล่งข่าวปลอม โพสต์หมิ่นสถาบัน คุกคามศาล พบเป็นเพจของฝ่ายสามกีบ!

จากกรณีที่มีการปล่อยเฟคนิวส์ รวมไปถึงข่าวลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด โจทมตีรัฐบาลรวมไปถึงการสร้างกระแสข่าวลือ โจมตีให้ร้ายสถาบัน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางเพจ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีบัญชีต้องห้ามและเป็นแหล่งข่าวปลอมที่ออกมา โดยระบุข้อความว่า บัญชีต้องห้ามตาม พรบ.คอมพ์ และเป็นแหล่งข่าวปลอม

รัฐบาลเคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และความผิดเกี่ยวกับข่าวปลอม (Fake news) อย่างต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 13 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา มีคำสั่งศาล 2 คำร้อง 63 URLS สรุปได้ดังนี้
1. ผู้กระทำความผิดทาง Facebook จำนวน 43 URLs
2. ผู้กระทำความผิดทาง Twitter จำนวน 20 URLs
3. เป็นความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน และการข่มขู่คุกคามการทำงานของศาล/ผู้พิพากษา ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก จำนวน 10 บัญชี โดยมีรายชื่อผู้กระทำความผิด อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น Pavin Chachavalpongpun, Andrew MacGregor Marshall, รอยัลสิสต์มาร์เก็ตเพลส-ตลาดหลวง, Suda Rangkupan, ป้าหนิง DK, Aum Neko, KTUK-คนไทยยูเค, Pixel HELPER, อานนท์ นำภา และ เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ ParitChiwarak เป็นต้น
4. เป็นการแจ้งเตือนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาล จำนวน 15 คำร้อง เมื่อศาลมีคำสั่งออกมาอย่างไร ก็จะสามารถดำเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายได้ทันที
สำหรับ ช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. 64 มีคำสั่งศาลให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มดำเนินการปิดกั้น หรือลบข้อมูล จำนวน 111 URLs แบ่งเป็น
1. Facebook จำนวน 59 URLs ปิดแล้ว 24 URL คงเหลือ 35 URLs
2. YouTube จำนวน 9 URLS ปิดแล้ว 9 URL
3. Twitter จำนวน 41 URLs ปิดแล้ว 12 URLs คงเหลือ 29 URLs
ในส่วนที่ผู้ให้บริการฯ/แพลตฟอร์มยังไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาล ก็จะมีความผิดตามกฎหมายต่อไป
#คิดก่อนแชร์ #ตรวจสอบก่อนโพสต์ #พรบคอมพ์ #ข่าวปลอม #ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี #PMOC