บอร์ดท่องเที่ยวไฟเขียวแผนเปิดประเทศ 4 ระยะ?!?ดันต่างชาติฉีดวัคซีนแล้วเข้าไทยไม่ต้องกักตัว ปั้มรายได้กว่า 2.9 แสนล้านบาท

1567

บอร์ดท่องเที่ยวแห่งชาติ(ททช.)ไฟเขียวแผนเปิดรับชาวต่างชาติ  4 ระยะ โดยผลักดันให้เปิดต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วมาไทยโดยไม่กักตัว และให้แรงงานภาคท่องเที่ยวได้รับการฉีดวัคซีนเพราะถือเป็นด่านหน้าต้อนรับนักท่องเที่ยว เริ่มที่ภูเก็ต 1 ก.ค.นี้ ก่อนขยายไปอีก 9 จังหวัดทั่วไทย มั่นใจทั้งปีมีนักท่องเที่ยวมาไทย 3.5 ล้านคน สร้างรายได้ 298,192 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยว เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อมและประสานรวบรวมจำนวนวัคซีนโควิด-19 ให้กับพื้นที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 10 พื้นที่, ให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาการจัดสรรวัคซีน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมความพร้อมด้านการตลาด และให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาการจัดสรรวัคซีน

สำหรับแนวทางการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนี้ ได้กำหนดช่วงดำเนินการเป็น 4 ระยะ 

ระยะที่ 1:นำร่อง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีน มีใบรับรองการฉีดวัคซีน และกักตัวตามระยะเวลาที่ ศบค.กำหนด

ระยะที่ 2:Phuket Sandbox 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว มีใบรับรองการฉีดวัคซีน เข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตโดยไม่มีการกักตัว

ระยะที่ 3: ผ่อนคลายในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป รับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีน และมีใบรับรองการฉีดวัคซีน ขยายพื้นที่ไปยัง9จังหวัดได้แก่ กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี บุรีรัมย์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ โดยไม่ต้องกักตัว

ระยะที่ 4 เข้าสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนเข้ามายังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว

สำหรับการประเมินพื้นที่ศักยภาพ 10 แห่งเพื่อดำเนินการนั้น ได้เลือกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดกระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ และบางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจะมีการจัดการแข่งขันวิ่งภูเขาและวิ่งเทรลชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พ.ย. 2564

สำหรับจังหวัดชลบุรี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ และพื้นที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งพักผ่อนที่สำคัญของทั้งชาวไทยและต่างชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ และประจวบคีรีขันธ์ 

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายรายการ เช่น โมโต จีพี ในเดือนต.ค. 2564 และกรุงเทพฯถือเป็นจุดหลายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยว

ปัจจัยหลักที่จะทำให้การดำเนินการตามแผนสำเร็จได้คือ ประชาชนและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่จะต้องได้รับวัคซีนไม่ต่ำกว่า 70% ที่ประชุมจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานเพื่อเตรียมความพร้อมการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นไปตามแผน

นอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในการสนับสนุนและผลักดันให้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้ถือว่าเป็นบุคลากรกรด่านหน้าที่ต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับนโยบายเปิดประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อไป

ภายใต้แผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนี้ หากสามารถดำเนินการใน 10 จังหวัดได้ตามแผน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 3,500,000 คน และสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 298,192 ล้านบาท โดยแยกเป็น เดินทางเข้ามาสร้างรายได้ของจังหวัดภูเก็ต 1,096,699 คน สร้างรายได้ 122,046 ล้านบาท เป็นการเดินทางเข้ามาและสร้างรายได้ให้กับ 9 จังหวัด 2,403,301 คน สร้างรายได้ 176,146 ล้านบาท