ทรัมป์ที่โลกเห็น คือตัวจริงหรือแค่แสดง หรือแค่คนสูงอายุที่มีปัญหากันแน่ ทั้งสื่อและนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์เคร่งเครียด

1182

ความไม่ชอบมาพากล 6 ประการของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่รอระเบิดผล จากคำพูดและการกระทำตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ทำนักหนังสือพิมพ์และนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์กันอย่างจริงจัง โดยเปรียบเที่ยบกับประธานาธิบดีคนก่อนๆ แม้จะแปลกใจและไม่อาจคาดเดา ต่างก็สรุปคาดการณ์ผลจากการกระทำและคำพูดของปธน.ทรัมป์ไว้้ว่า เกิดเป็นจุดเปราะบางที่รอส่งผลต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงปลายปีนี้อย่างแน่นอน

นักหนังสือพิมพ์และนักประวัติศาสตร์ของสหรัฐ อเมริกา ต่างพากันวิเคราะห์วิจารณ์ปธน. ทรัมป์ว่าสิ่งที่เห็นเขาแสดงออกตลอดระยะเวลาครองอำนาจนั้น เป็นความจริงหรือเป็นเพียงการส่งสัญญาณตามเป้าหมายที่เขาวางไว้เท่านั้นกันแน่ แต่จุดเปราะบางที่เกิดขึ้นตามข้อสันนิษฐานของสื่อและนักประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ณ ช่วงเวลานี้มีอยู่ 6 ประการได้แก่

  1. การทับซ้อนทางธุรกิจ- “ธุรกิจของประธานาธิบดี หรือประธานาธิบดีของธุรกิจ” กันแน่
  2. ความลับของปธน.ทรัมป์ กับรัสเซีย ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน แต่สาธารณชนเกิดข้อสงสัยมากขี้น
  3. คำจำกัดความด้านความคิดจิตใจของปธน.ทรัมป์ ที่คนเคยเป็นผู่ร่วมงานและลูกน้องเรียกเขาในทางลบ เช่น “ปัญญาอ่อน”, “อย่างกับเด็ก 11 ขวบ”, “ปีศาจ”, “อย่างกับเด็ก ม.4-ม.5” เป็นต้น
  4. เมื่อเอกสารบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวหลายอย่างที่ ปธน.ทรัมป์ไม่คาดว่าจะได้เห็นผุ้คน นักเขียนมองเขา เขียนถึงเขา ซึ่งมันจะบันทึกเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีด้านลบมากกว่าด้านดี
  5. สุขภาพที่แท้จริงของปธน.ทรัมป์ สาธารณชนเริ่มสงสัยในสุขภาพของเขา หลังจากสื่อคอยจับตาและรายงานท่าที อาการ สีหน้าของเขา มากกว่าเนื้อหาของกิจกรรมทางการเมืองที่เขาต้องการสื่อ เช่น การจับแก้วด้วยสองมือ การเดินช้าๆลงมาตามทางลาด สีหน้าเหนื่อยล้าหลังการปาฐกถา เหล่านี้เป็นต้น
  6. การอ่านความคิดของปธน.ทรัมป์ ผ่านการกระทำ ทุกคนล้วนสับสนกับ วิธีคิดและการแสดงออกของเขา ที่เปลี่ยนไปมาจับทางแน่นอนไม่ได้  แบบอ่านไม่ออก

Jon Meacham.นักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวว่า “ไม่อาจเชื่อว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในใจของเขา แต่มันมีบางอย่างซ่อนอยู่แน่นอน”

……………………………………………….

Cr: politico