ออมสินออกหน้าแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ!?!เปิดเกณฑ์ใครได้สิทธิ์กู้รายละ 10,000 บาท ปลอดชำระต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

957

ข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนล่าสุดในไตรมาส 4/2563 บ่งชี้ว่า หนี้ครัวเรือนของไทยปิดสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ระดับหนี้ครัวเรือนทะลุ 14 ล้านล้านบาท ซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 18 ปีตามสถิติที่มีการเก็บรวบรวมของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยหนี้ครัวเรือนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 89.3% เมื่อเทียบกับจีดีพีในปี 2563 ขณะที่ข้อมูลสำรวจภาวะหนี้สินและการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยในช่วงเดือนมีนาคม 2564 สะท้อนว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19 ทำให้กระแสรายได้และสถานะทางการเงินของครัวเรือนบางกลุ่มย่ำแย่ลง ซึ่งตอกย้ำวังวนปัญหาหนี้เพิ่มเร็วกว่ารายได้

ท่ามกลางความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ขณะที่ภาครัฐเร่งผุดมาตรการเยียวยาประชาชนและธุรกิจ ปัญหาหนี้สินที่รุมเร้ากดดันชีวิตของประชาชนคนเล็กคนน้อยก็เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าการแก้ปัญหาหนี้สินด้วยการ สร้างหนี้เพิ่มจะไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุด แต่ก็ช่วยผ่อนเบาปัญหาระดับรุนแรงสำหรับคนที่มีทางเลือกในการทำมาหากินไม่มากนัก

สินเชื่อสู้ภัยโควิดเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าของออมสินที่มีแอพพลิเคชั่น MyMo และมีความต้องการสินเชื่อนั้น สามารถขอสินเชื่อได้ในช่วงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท สามารถกู้ได้สูงสุด 1 หมื่นบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.35% เป็นระยะเวลา 3 ปี ปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

ธนาคารจะทยอยเปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเป็นระยะๆ ซึ่งระยะแรกเราจะเปิดให้ลูกค้าของออมสินที่มีแอพพ์ MyMo จำนวน 9.2 ล้านคน เข้ามาขอสินเชื่อผ่านแอพพ์ก่อน จากนั้นจะให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม และจากระยะถัดไปจะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศที่ไม่มีแอพพ์ MyMo เข้ามาลงทะเบียน โดยวิธีดังกล่าวจะป้องกันระบบในการลงทะเบียนไม่ให้แอพพ์ MyMo ล่ม และป้องกันการเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร ซึ่งจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย แล้วธนาคารก็จะดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อต่อไป

นายวิทัย กล่าวว่า“สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ตั้งเป้าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ 1 ล้านราย โดยที่ผ่านมาออมสินก็ได้ออกโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาทไปแล้ว  ซึ่งรูปแบบเหมือนกัน สามารถปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 1.9 ล้านราย” 

ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ นั้น ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน และบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สมัครใจเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่เป็นรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ โดยมีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าโครงการได้ จำนวนประมาณ 1 ล้านราย

ลูกหนี้รายใดมีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการพักชำระเงินต้น ธนาคารอาจพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้เป็นรายกรณี ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้เป็นมาตรการเสริมจากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ที่ธนาคารได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดชำระเดิม โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 5 แสนราย

ทั้งนี้ ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราว และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชัน MyMo  เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

สำหรับลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สามารถติดต่อดำเนินการที่สาขาของธนาคาร สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115