เปิด 4 ข้อเท็จจริง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “คดีธรรมนัส” ถูกต้องแล้ว

1290

ขัดใจแต่ไม่ขัดกฎหมาย!? ไพศาล เห็นด้วย เปิด 4 ข้อเท็จจริง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “คดีธรรมนัส” ถูกต้องแล้ว!!

สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยแล้วว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ม.98 (10) ทำให้สมาชิภาพ ส.ส.ไม่สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยเพราะไม่มีเหตุ โดยการทำกระทำความผิด และคำพิพากษาที่ออกมานั้น เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญจะต้องทำความผิดในประเทศนั้น ๆ

โดยความผิดและโทษก็ต่างกัน การกระทำความผิดในประเทศหนึ่ง อาจไม่ใช่ความผิดในอีกประเทศหนึ่ง อีกทั้งฐานความผิด ข้อห้าม ต่างๆก็อาจต่างกันด้วย
ทำให้คุณสมบัติเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีตามเดิม เนื่องจากกฎหมายออสเตรเลีย ไม่ครอบคลุมรัฐธรรมนูญของแผ่นดินไทย

ล่าสุดทางด้านของ นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ในกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของผู้กองธรรมนัส โดยได้มองว่า “ถูกต้อง” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของผู้กองธรรมนัสชอบแล้ว!!!!
1 ศาลต้องพิจารณาตัดสินคดีไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่สามารถเอาเรื่องอื่นนอกจากที่กฎหมายบัญญัติมาเป็นหลักในการตัดสินได้ มิฉะนั้นบ้านเมืองก็ไร้ขื่อแป

2 ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ ให้การต้องคำพิพากษาจำคุก หมายถึงคำตัดสินของศาลไทย คำตัดสินของศาลออสเตรเลียจึงไม่มีผลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
3 ปัญหาเรื่องการกระทำในต่างประเทศนั้น ถ้าไม่มีคำตัดสินของศาลไทยก็ใช้ไม่ได้
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติชัดแจ้ง ซึ่งไม่มีเช่นนั้น

4หากใครเห็นว่าเป็นเรื่องจริยธรรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ต่างหากจากเรื่องคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่ร้องต่อศาล
ดังนั้นจึงไม่สมควรติเตียนหรือวิพากษ์วิจารณ์ ศาลให้ผิดไปจากความจริง