หมอวรงค์ “หวด” ผอ.นิด้า การจี้เอาผิด “ดร.อานนท์” ไม่ต่างจากการ “ป้องม็อบสามกีบ” หนุนจาบจ้วง!?

1476

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก NIDA Thailand สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ออกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง กรณีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของบุคลากรสถาบัน ระบุว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทั่วไป

เรื่องประชาชนเข้าชื่อเรียกร้องให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า สอบจริยธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากกรณีการแสดงออกทางความคิดเห็นผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอยู่ในขณะนี้นั้น

โดยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงข้อกังวล ความห่วงใย ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้สะท้อนกลับมายังสถาบัน ซึ่งทางคณะผู้บริหารมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันต่อไป

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

 

อธิการบดี และสถาบัน ขอเน้นย้ำจุดยืนที่จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสนับสนุนการให้เสรีภาพทางวิชาการ ในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทย และส่งเสริมความคิดเห็นที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนความคิดเห็นใด ๆ ที่จะนำไปสู่ความแตกแยกของกลุ่มคนในสังคมและประเทศชาติ


ล่าสุดนพ.วรงค์ เดชวิกรม ประธานไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงประเด็นนี้ ระบุว่า “ตามที่ท่านอธิการบดีของนิด้า ตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนว่า ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ บุคลากรของสถาบัน แสดงความคิดเห็นทางการเมือง และอาจนำไปสู่ความแตกแยกของกลุ่มคนในสังคมนั้น

ผมอยากให้ท่านอธิการบดี ได้ทำความเข้าใจกับ ภาษาไทย ระหว่างคำว่า ความแตกแยก กับ การปกป้อง

1.ความแตกแยก หมายถึงการนำไปสู่ ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน ดังนั้นการสร้างความแตกแยก จึงมีผู้เริ่มต้นกระทำให้เกิดความแตกแยก

2.การปกป้อง หมายถึง คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา ผู้ที่มาปกป้อง จึงเป็นผู้คุ้มกัน คุ้มครอง ป้องกันรักษา แน่นอน ผลของการปกป้อง ย่อมไม่อาจจะเลี่ยงความขัดแย้งได้
สิ่งที่ท่านอธิการบดีของนิด้า ต้องตระหนัก ต่อคำแถลงของสถาบันนั่นคือ ท่านทราบไหมครับว่า ดร.อานนท์ ได้ทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 50(1) นั่นคือ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ถามท่านว่า ท่านไม่ทราบจริง ๆ หรือครับว่า ขณะนี้มีขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินกิจกรรมในนามระบอบสามกีบ ร่วมกับอาจารย์บางส่วนของหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการปล่อยเฟคนิวส์ ให้ข้อมูลเท็จ ปั่นหัวเยาวชนของชาติ

ท่านทราบหรือไม่ว่า ดร.อานนท์คือบุคคลที่มีส่วนสำคัญมาก ที่ใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษา และมีส่วนร่วมกับประชาชนหลายภาคส่วน ช่วยกันปกป้องสถาบันหลักของชาติ
แน่นอนครับ ผลของการทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ของดร.อานนท์ ในการปกป้องสถาบัน ย่อมมีความขัดแย้ง แต่ดร.อานนท์ ไม่ใช่ผู้เริ่มต้นกระทำ และย่อมมีบุคคลที่ไม่พอใจ จึงฉวยโอกาสร้องเรียนท่าน เพราะการออกมาปกป้องสถาบันของดร.อานนท์ จะทำให้ขบวนการสามกีบ ยากลำบากที่จะบรรลุเป้าหมาย

ผมหวังว่าท่านอธิการบดีน่าจะเข้าใจ ข้อเท็จจริงและบริบทของความจริงที่เกิดขึ้นครับ”