กรมวิชาการเกษตรปลื้ม!?!จีนรับซื้อทุเรียนไทยพุ่ง 4 เดือนกว่า 2 แสนตัน ปั้มรายได้ทะลุ 2.16 หมื่นล้านบาท เปิดด่านตงชิงเพิ่ม

1914

กรมวิชาการเกษตร เสริมคนเพิ่มเวลาทำงานเต็มพิกัด ดันส่งออกทุเรียนไทยไปจีนลื่นไหลไม่ถึง 4 เดือนยอดขายพุ่งแล้วกว่า 2 แสนตัน มูลค่าทะลุ 2 หมื่นล้านบาท เผยเป็นปีทองผลไม้ไทย สำหรับประเทศจีนอ้าแขนรับเต็มที่ ประกาศเพิ่มทะเบียนสวนทุเรียน GAP และโรงคัดบรรจุ GMP ในเว็บไซต์ ล่าสุดจีนปลดล็อคด่านตงชิงทำให้สามารถแก้ไขป้ญหารถบรรทุกแออัด การขนส่งทางบกข้ามแดนจากไทยไปจีนสะดวกมากยิ่งขึ้น

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2564 นี้ นับเป็นปีทองของการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันผลักดันให้มีการส่งออกผลผลิตที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของจีนอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานในส่วนที่เป็นภารกิจของกรมฯ ได้รับนโยบายจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชทั่วประเทศเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานพื้นที่ภาคตะวันออก

นายพิเชษฐ์ กล่าวเพิ่มว่า เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้นทั้งการตรวจสอบความแก่-อ่อนของทุเรียนควบคู่ไปกับการตรวจสอบศัตรูพืชและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงคัดบรรจุ ตลอดจนตรวจสอบการใช้ใบรับรองมาตรฐานจีเอพี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการสวมสิทธิ์ รวมทั้งได้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจปิดตู้ทุเรียนจากเดิมเวลา 19.00 น. เป็น 23.00 น. ทุกวัน ส่งผลให้ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลผลิต จนถึงขณะนี้ หรือประมาณ 4 เดือน ไทยสามารถส่งผลผลิตทุเรียนส่งไปจีนได้ปริมาณ 12,000 ตู้ หรือประมาณ 216,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 21,600 ล้านบาท

โดยผลผลิตทุเรียนจะออกมากที่สุดระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ซึ่งจากการที่กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานและขยายเวลาในการปิดตู้ทำให้สามารถตรวจรับรองการส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยในช่วงระว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2564 ผลผลิตทุเรียนที่ส่งออกไปจีน มีจำนวนถึง 4,974 ชิปเม้นท์มากกว่าปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกันที่มีการส่งออก 3,298 ชิปเม้นท์ ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้ราคารับซื้อทุเรียนหมอนทอง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 อยู่ที่  90-100 บาท/กก.

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ตลาดจีนถือเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทยโดยอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยกว่า 22 ชนิด สร้างรายได้ให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท/ปี ดังนั้น คุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถรักษาตลาดไว้ได้ โดยไทยและจีนมีข้อตกลงเงื่อนไขการนำเข้าและส่งออกผลไม้ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันคือผลผลิตจะต้องมาจากสวนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานจีเอพี และคัดบรรจุในโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานจีเอ็มพี โดยกรมฯ ได้จัดส่งข้อมูลทะเบียนสวนทุเรียนที่ได้รับการรับรองทั้งหมดส่งให้จีนประกาศในเว็บไซต์ของจีนแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 38,767 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวน 30,076 ราย ส่วนโรงงานคัดบรรจุจีเอ็มพี ที่ได้แลกเปลี่ยนทะเบียนและประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ของจีนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,587 โรงงาน

 

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า“ที่ผ่านมาจีนได้เปิดด่านอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยได้จำนวน 3 ด่าน คือ ด่านโม่หัน ด่านโหย่วอี้กวน และด่านรถไฟผิงเสียง แต่ในขณะนี้กรมฯ ได้รับแจ้งข่าวดีว่าสำนักงานศุลกากรของจีน (จีเอซีซี) ได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สดของไทยที่ด่านตงซิงได้แล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ไทยได้รอคอยมาเป็นระยะเวลา 1 ปี นำมาสู่การปลดล็อคเส้นทางการขนส่งผลไม้ไปจีนและไทย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ส่งออกผลไม้ไปจีนช่วยแก้ปัญหารถติดสะสมบริเวณหน้าด่านโหย่วอี้กวน โดยเฉพาะในฤดูกาลส่งออกทุเรียน”