เปิด 3 มาตรการ ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกร!?!อัด 1 หมื่นล้านแก้หนี้นอกระบบ กู้สูงสุด 100,000 บาท หากชำระดีมีเพิ่มวงเงิน

1634

เกษตรกรและครัวเรือนของเกษตรกร หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เกษตรกรจำนวนไม่น้อยนอกจากมีหนี้สินในระบบธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีหนี้งอกจากนอกระบบอีกด้วย  ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ 3 โครงการ โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ไฟเขียวอนุมัติงบ 10,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาชีวิตความเป็นอยู่ท่ามกลางวิกฤตโควิดระบาดหนัก 

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ ว่า ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนว่างงาน รวมทั้งเกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ แม้สถานการณ์การส่งออกของสินค้าเกษตรจะมีแนวโน้มสดใส แต่ภาระค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน และหนี้สินยังกดดันคนเล็กคนน้อยอย่างมาก จนนำไปสู่ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทางธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน 3 โครงการ ได้แก่ 

1.โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรและบุคคลในครัวเรือน 

เป็นการชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้า หรือของคู่สมรสที่อยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้

-วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย 

-วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท/ราย ในกรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนอง

-อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี 

-ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี 

-ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อ กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท/ราย และการคืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

2.โครงการชำระดีมีวงเงิน (Smart Cash)

โครงการนี้สำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลาตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกรลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้

-สนับสนุนเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ราย 

-อัตราดอกเบี้ย MRR+ (0 ถึง 3) ต่อปี 

-ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้

-ได้สิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย  

-เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ทาง LINE Official BAAC Family

3.โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

เป็นการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ด้วยการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม โดยการฝึกอบรวมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีรายละเอียดดังนี้

-วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย

-อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก

-อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.50%) ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

-ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี 

-ระยะเวลาโครงการถึง 31 มีนาคม 2566

นายธนารัตน์ กล่าวย้ำว่า เพื่อให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความรู้นำ-สินเชื่อตาม ธ.ก.ส. จึงได้สนับสนุนให้ลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ กับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. ศูนย์เรียนรู้ 459 รวมถึงศูนย์พัฒนาความรู้ พัฒนาอาชีพของส่วนงานอื่นๆ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของลูกค้า สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหรือปรับเปลี่ยนการผลิต ทำให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนก้าวผ่านวิกฤติ สามารถสร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

ทั้งนี้ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบกับ ธ.ก.ส. แล้ว 50,634 ราย เป็นเงินทั้งหมด 5,085 ล้านบาท เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่โทรผ่าน Call Center 0-2555-0555