ศาลอาญาคดีทุจริตฯตัดสินอดีตบิ๊ก อคส.คุก 17 ปี?!?เรียกเงินข้าวถุง 30 ล้านสมัยยิ่งลักษณ์ ตัวอย่างคดีถุงมือยางใครจะเป็นรายต่อไป??

2427

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา ‘ชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล’ อดีตผอ.อคส. เรียกรับเงินคู่สัญญาตัวแทนจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ยุค รบ. ยิ่งลักษณ์ ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1  พิพากษาลงโทษจำคุก  17 ปี – พวก 1 ราย ให้ยกฟ้อง

กรณีของ นายชนุตร์ปกรณ์อดีตผอ.องค์การคลังสินค้า รัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตของเกษตรกรอย่างมาก เมื่อมีการทุจริตก็กระทบกับชีวิตของเกษตรกรโดยตรง กรณีทุจริตจำนำข้าวสร้างความเสียหาย ระบบการผลิตการค้าข้าวของไทยและก่อหนี้สินแก่ชาติมหาศาล เป็นหนี้ผูกพันให้คนไทยต้องจ่ายหนี้ไปนับสิบปี ล่าสุดข้าราชการรัฐวิสาหกิจที่ร่วมขบวนทุจริตโดนพิพากษาคุก 17 ปีแล้ว  ก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาในการบริหารงานของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ อคส.ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยขึ้นมาได้อีกในอนาคต และกรณีทุจริตถุงมือยางโดยผู้บริหารอคส.กำลังเป็นที่จับตาจากสังคมว่า ใครจะถูกลงโทษหรือไม่ เมื่อไหร?

สืบเนื่องจากกรณีข้าวถุงอื้อฉาว โครงการทุจริตจำนำข้าว สมัยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

บริษัท เจียเม้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงให้ อคส. จำนวน 40 ล้านถุง ตามสัญญาเลขที่ 383/2557 ลว. ซึ่งบริษัท เจียเม้ง จำกัด ขอซื้อข้าวขาว 5% จำนวน 6 ล้านถุง และข้าวเหนียว 10% จำนวน 4 ล้านถุง รวม 10 ล้านถุง เป็นเงินประมาณ 656 ล้านบาท แต่รับข้าวสารเพียง 8 ล้านถุง ต่อมาบริษัท เจียเม้ง จำกัด มีหนังสือเลขที่ จม.นบ. ที่ 048/57 ลว. ลงวันที่ 21 ก.พ. 2557 ขอเงินค่าข้าวถุง จำนวน 131,200,000 บาท คืนจาก อคส. ปรากฏว่า นายชนุตร์ปกรณ์ ได้เรียกรับเงินจำนวน 30 ล้านบาท จากบริษัท เจียเม้ง จำกัด เพื่อแลกกับการคืนเงินดังกล่าว เมื่อบริษัท เจียเม้ง จำกัด จ่ายเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2557 นายชนุตร์ปกรณ์ จึงจ่ายเช็คเงินค่าข้าวคืนแก่บริษัท เจียเม้ง จำกัด ในวันเดียวกัน” 

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีคำพิพากษาว่า นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล มีความผิดตาม มาตรา 6  พ.ร.บ.ป.ป.ช. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ให้ลงโทษจำคุก 17 ปี

นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กับพวก 1 ราย คือ นายอธิธัช เรือนทองคำ ได้เรียกรับเงินจากคู่สัญญาตัวแทนจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงให้กับ อคส. โดยประวิงเวลาในการดำเนินการชำระเงินค่าข้าวคืน  ซึ่งถูกคณะกรรมการ​ ป.ป.ช.​ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตาม​ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6 และมาตรา 11 และ พ.ร.บ. ป.ป.ช. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ประกอบ ป.อ.มาตรา 86 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนช่วงปี 2558 กรณีมีการกล่าวหานายชนุตร์ปกรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.อคส. กับพวกว่า เรียกรับเงินจากบริษัทเอกชนค้าข้าว เพื่อส่งมอบข้าวถุง ตามโครงการข้าวถุงราคาถูกจำหน่ายแก่ประชาชน สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

จากสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุข้อกล่าวหาว่า บริษัท เจียเม้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงให้ อคส. จำนวน 40 ล้านถุง ตามสัญญาเลขที่ 383/2557 ลว. ซึ่งบริษัท เจียเม้ง จำกัด ขอซื้อข้าวขาว 5% จำนวน 6 ล้านถุง และข้าวเหนียว 10% จำนวน 4 ล้านถุง รวม 10 ล้านถุง เป็นเงินประมาณ 656 ล้านบาท แต่รับข้าวสารเพียง 8 ล้านถุง ต่อมาบริษัท เจียเม้ง จำกัด มีหนังสือเลขที่ จม.นบ. ที่ 048/57 ลว. ลงวันที่ 21 ก.พ. 2557 ขอเงินค่าข้าวถุง จำนวน 131,200,000 บาท คืนจาก อคส. ปรากฏว่า นายชนุตร์ปกรณ์ ได้เรียกรับเงินจำนวน 30 ล้านบาท จากบริษัท เจียเม้ง จำกัด เพื่อแลกกับการคืนเงินดังกล่าว เมื่อบริษัท เจียเม้ง จำกัด จ่ายเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2557 นายชนุตร์ปกรณ์ จึงจ่ายเช็คเงินค่าข้าวคืนแก่บริษัท เจียเม้ง จำกัด ในวันเดียวกัน

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชนุตร์ปกรณ์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และฐานเป็นพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแกผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6 และ 11 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับเดิม) มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่) มาตรา 192 

สำหรับคดีเรียกรับเงินจากบริษัทเอกชนค้าข้าว เพื่อส่งมอบข้าวถุง ตามโครงการข้าวถุงราคาถูกจำหน่ายแก่ประชาชน ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1  มีคำพิพากษาว่า นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล มีความผิดให้ลงโทษจำคุก 17 ปี 

 

คดียังไม่สิ้นสุด  นายชนุตร์ปกรณ์ มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้แต่ยากรอดเพราะหลักฐานชัด

อุทาหรณ์เตือนใจข้าราชการทุจริตเกิดขึ้นซ้ำซากจะแก้ไขอย่างไร?

ปัจจุบันกรณีการทุจริตจัดซื้อถุงมือยาง ของ อคส. มูลค่ากว่า 112,500 ล้านบาท ได้เกิดขึ้น อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  และถูกคาดหมายจากคนในอคส.และสาธารณชนว่า น่าจะต้องมีผู้บริหารระดับสูงใน อคส. หลายราย ที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายของรัฐที่เกิดขึ้นด้วย ใครจะเป็นรายต่อไป?