นิพิฏฐ์ แนะ คนรุ่นใหม่ หากศึกษาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง จะรู้ว่าต้องใช้ชีวิตของกษัตริย์เป็นเดิมพัน

3029

นิพิฏฐ์ ติง “คนรุ่นใหม่” หากศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างลึกซึ้ง จะรู้ว่าต้องใช้ชีวิตของพระมหากษัตริย์เป็นเดิมพัน เพื่อสืบทอดดูแลรักษาแผ่นดิน จนมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ความผิดพลาดของคนในยุคปัจจุบัน(ถ้าหากจะมี) ก็คือ ใช้เกณฑ์ของคนในยุคปัจจุบัน ตัดสินใจการกระทำของคนในอดีต เนื่องจากอาจไม่สนใจ หรือ ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เมื่อคนยุคโบราณตัดสินใจมารวมตัวกันเป็นสังคม เริ่มต้นก็ไม่มีใครเป็นผู้นำหรอก ต่างคนต่างใช้สิทธิตามธรรมชาติ(natural rights)ของตนเอง แต่เมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็เริ่มทะเลาะกัน และใช้กำลังตัดสินกัน ในที่สุดก็ตกลงยกสิทธิในการทำร้ายและสิทธิในการฆ่า ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ให้เป็นสิทธิของบุคคลผู้ถืออำนาจสูงสุด เรียกว่าอำนาจแห่ง “รัฏฐาธิปัตย์ “ โดยหวังว่า ผู้ถืออำนาจนั้นจะใช้สิทธิอย่างเป็นธรรมในการปกป้องตน

ผู้ถืออำนาจรัฏฐาธิปัตย์แทนมนุษย์ในสังคม เริ่มแรกก็มิได้มาจากการเลือกตั้งหรอก เริ่มจากมอบให้บุคคลที่แข็งแรง และมีกำลังมากที่สุดเป็นผู้ใช้อำนาจนั้น หากเกิดสงครามระหว่างเผ่าของมนุษย์ ผู้ที่แข็งแรงที่สุดก็จะเป็นผู้นำในการเข้าทำสงครามเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์ของตนเอง หากพ่ายแพ้ผู้นำก็ต้องสังเวยชีวิตในสงคราม

หลังจากใช้ผู้นำที่แข็งแรงที่สุด ก็ต้องเปลี่ยนผู้นำบ่อย เพื่อให้อำนาจของผู้นำยั่งยืน มนุษย์ในสังคมนั้นก็มอบอำนาจให้ผู้นำขึ้นเป็น “กษัตริย์” การมอบอำนาจให้ “ผู้นำ” เป็น”กษัตริย์” นั้น บางประเทศบางสังคมก็ไม่ง่าย เพราะผู้นำก็ไม่ยอมขึ้นเป็นกษัตริย์ เพราะการเป็นกษัตริย์มีหน้าที่ตามมาเยอะมากกว่าการเป็นผู้นำตามธรรมดา เรื่องเหล่านี้หากเราสนใจความเป็นมาของมนุษย์ ก็ไปศึกษาดูได้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

กล่าวโดยสรุป ชนเผ่าของมนุษย์ เริ่มการปกป้องรักษาเผ่าพันธุ์ด้วยการมอบอำนาจให้ “ผู้นำ” ต่อมาก็มอบให้ผู้นำเป็น “กษัตริย์” เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกเผ่าและทุกประเทศ

เมื่อเกิดสงคราม ชนเผ่าหรือประเทศนั้นจะแพ้หรือชนะ ดูที่ “ความตาย” ของผู้นำ หรือ กษัตริย์ หากผู้นำหรือกษัตริย์ตายหรือตกเป็นเชลยสงครามของชนเผ่านั้นก็พ่ายแพ้

ประวัติศาสตร์นี้ หลีกหนีไม่พ้นแม้ชนเผ่าของไทย สยามหรือไทย ในอดีตจะพ่ายแพ้สงครามกับเพื่อนบ้านหรือไม่ ดูที่ความตายของกษัตริย์ในสงคราม ประเทศเราก็ใช้ชีวิตของกษัตริย์เป็นเดิมพันในการสืบต่อประเทศมาจนถึงปัจจุบัน หากคนไทยยุคปัจจุบัน สนใจ และศึกษา กำเนิดแห่งชาติของตน ก็น่าจะดี.

ผู้นำ และ พระมหากษัตริย์-ความผิดพลาดของคนในยุคปัจจุบัน(ถ้าหากจะมี) ก็คือ ใช้เกณฑ์ของคนในยุคปัจจุบัน…

Posted by นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ on Saturday, September 19, 2020