ต้องการอะไร จากสังคม? “หมอธีระ” ปากอยู่ไม่สุข “โจมตีวัคซีน” คุณภาพต่ำ ไม่ช่วยป้องกันโควิด รพ.จุฬาฯแถลงด่วน รับไม่ได้ข่มขู่ประชาชน ให้ตื่นกลัว!!!

3449

จากกรณีที่ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาให้ความเห็นในเชิงกล่าวหาว่าประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ที่ไทยนำเข้ามาให้บริการมีประสิทธิภาพต่ำมาก หรือคิดเป็นเพียง 2% เท่านั้น ไปจนถึงการวิจารณ์มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

 

ทำให้ทางด้านนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ขอเตือนอาจารย์ธีระ คิดพิจารณาให้ดีก่อนเขียน ก่อนพูด มิใช่สร้างความดังบนความกลัว ความสับสนของพี่น้องประชาชน และโจมตีอย่างเดียว กรุณาใช้ข้อมูลและหลักวิชาการที่ถูกต้อง เวลานี้สังคม ต้องอาศัยสติ ปัญญา ความปรารถนาดี ร่วมแรงร่วมใจครับ ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ กระทรวงสาธารณสุข เช้าวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีการพูดกันในประเด็นให้เตือน รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขอให้ทางผู้บังคับบัญชา ช่วยกำกับดูแลด้วย ทั้งในประเด็นพูดขาดหลักวิชาการ สร้างความสับสนให้ประชาชน และอาจพิจารณาดำเนินคดี กรณีสร้างความเสียหายให้เกิดแก่ผู้อื่น

อาจารย์ธีระเขียนและพูดออกสื่อโจมตีมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขทำอย่างเต็มที่ว่า… “ไม่ได้ผล ประชาชนพึ่งไม่ได้” เป็น “มาตรการเทเลทับบี้”

– แนะนำเวลาออกจากบ้านให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยสองชั้น ป้องกันแบบตัวใครตัวมัน
– โจมตีการดำเนินงานเรื่องวัคซีน ให้ข้อมูลวัคซีนที่ใช้อยู่สองยี่ห้อในประเทศไทยเวลานี้ประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคต่ำมาก หรือป้องกันไม่ได้

หมอขอเตือนอาจารย์ธีระอีกครั้งสำหรับคนที่ No action talk only สบายมากครับ พูดอย่างเดียว ไม่ทำอะไร ไม่มีผิด แต่คราวนี้ พูดอย่างเดียว ยังผิดหลักวิชาการ พูดโจมตีผิด ๆ และสร้างความสับสนกับประชาชน

หมอขอให้อาจารย์ธีระ อ่านข้อ 2 ที่อาจารย์พูดอีกครั้ง และโปรดพิจารณาว่า ถูกหลักวิชาการ หรือไม่ เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชื้อต่ำมาก หรือโจมตีการทำงานพวกเรา ขอเรียนอาจารย์ธีระ ทราบว่า โปรดกลับไปอ่านข้อมูลเรื่องวัคซีนใหม่ วัคซีนทั้งสองชนิดที่ฉีดในประเทศไทย ป้องกันการติดเชื้อได้ ลดโอกาสป่วย ลดความรุนแรงของโรคและโอกาสเสียชีวิตครับ

 

ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นของ หมอธีระ ว่า “ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง

ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนให้ทุกท่าน

ทราบว่า ข้อมูลเหล่านั้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของอาจารย์

ท่านนั้นเพียงผู้เดียว มิใช่เป็นความเห็นทางวิชาการขององค์กรของ

เรา และเรายังยืนยันที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ

จากผู้เชี่ยวชาญต่อสาธารณชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้

คนไทยมีสุขภาพที่ดี ดังที่เราได้ปฏิบัติเสมอมาผ่านแหล่งข้อมูลหลัก

ในนามองค์กรของเรา ทั้งนี้เรายังสนับสนุนให้คนไทยทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยถ้วนหน้า เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคโดยเร็วที่สุด

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ลงวันที่ 10 เมย.

สำหรับ ประกาศ ดังกล่าวออกมาภายหลังที่รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาให้ความเห็นกล่าวหาว่าประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 ที่ไทยนำเข้าให้บริการมีประสิทธิภาพต่ำมาก หรือคิดเป็นเพียง 2% เท่านั้น”

นอกจากนี้ทางด้านหมอยง ภู่วรวรรณ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประสิทธิภาพวัคซีนอีกครั้ง ระบุว่า วัคซีน “แอสตราเซเนกา” สามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์แทบไม่ต่างกัน โดยเฉพาะสายพันธุ์อังกฤษ สามารถป้องกันได้