สำนึกจริงหรือกลัวตกงาน!! “หมอเมืองจันท์” กราบขอพระราชทานอภัยโทษ หลังโพสต์หมิ่นฯ พบยังพาดพิง”อาร์ต พศุตม์”ด้วย!?!

10898

สำนึกจริงหรือกลัวตกงาน!! “หมอเมืองจันท์” กราบขอพระราชทานอภัยโทษ หลังโพสต์หมิ่นฯ พบยังพาดพิง”อาร์ต พศุตม์”ด้วย!?!

จากกรณีที่นายแพทย์คนหนึ่งในโรงพยาบาลสอยดาว ที่ได้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่า “ไอ้หนูดล lll หมอบนดอย” จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าชื่อจริงคือ “นพ.สิวะดล” ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่ รพ.สอยดาว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ได้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อดังกล่าว แสดงความคิดเห็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและให้ข้อมูลบิดเบือนกับประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการทวิตด้วยคำเหน็บแนมผู้ป่วยโดยไร้จรรยาบรรณแพทย์ และยังทวิตพาดพิงบุคคลอาชีพอื่น (ตำรวจ/ดารานักแสดง )​ด้วยข้อมูลบิดเบือนไม่​คำนึงถึงผลกระทบระหว่างอาชีพในสังคม รวมถึงทวิตพาดพิงบุคลากรอาชีพเดียวกันอย่างไม่เหมาะสม ทำให้สังคมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากถึงพฤติกรรมดังกล่าวว่า ไร้จรรยาบรรณ และจี้ให้ผอ.รพ.ลงโทษเด็ดขาด

ล่าสุดทางด้าน นายแพทย์คนดังกล่าว ได้ใช้ IG ชื่อว่า skdentmed โพสต์หนังสือแถลงการณ์เป็นการขอโทษต่อการกระทำและสำนึกผิด ของบุคลากรทางแพทย์นายหนึ่ง สังกัด รพ.สอยดาว จ.จันทบุรี ที่กำลังเป็นกระแสข่าวดังในโซเชี่ยลขณะนี้ โดยระบุข้อความว่า

“ข้าพเจ้า นายแพทย์สิวะดล คุ้มพ่วงดี ขอพระบรมราชานุญาตขอพระราชทานอภัยโทษ ที่ข้าพเจ้าเคยแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้าพเจ้าได้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวทวิตข้อความวิจารณ์การให้บริการวัคซีนโควิด แก่คุณพศุตม์ บานแย้ม โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และปราศจากความยั้งคิด ผลของการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม คือคุณพศุตม์ บานแย้ม และทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนั้นแล้ว ข้าพเจ้ายังได้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวในการวิจารณ์การเมือง รวมถึงบุคคลที่สามอีกหลายท่าน ทั้งหมดก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากทั้งต่อบุคคลที่ถูกพาดพิงและสังคม เป็นการกระทำผิดโดยปราศจากการไตร่ตรอง อันเป็นการกระทำของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดต่อทุกการกระทำที่ได้ทำลงไปโดยปราศจากความยับยั้งชั่งใจ รู้สึกเสียใจ ขอกราบขออภัยผู้ได้รับความเสียหายทุกท่านต่อการกระทำดังกล่าว รวมถึงขออภัยคุณพ่อ คุณแม่ และขอกราบขออภัยต่อผู้บริหารทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข
ข้าพเจ้า ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในระบบสาธารณสุขต่อไป และมีความปรารถนาที่จะบำบัดโรค ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถและด้วยใจสุจริต นับจากนี้ ข้าพเจ้าจะไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นำการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย ไม่กระทำการวิพากษ์วิจารณ์ผู้หนึ่งผู้ใดโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้นั้นอีก และข้าพเจ้ายินดีน้อมรับผิดจากใจจริง พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำเสียหายดังที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าขออภัยต่อทุกท่านผู้ใด้รับความเสียหาย และขอโอกาสในการปรับปรุงตัวและดำรงตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป” ลงชื่อ “นายแพทย์สิวะดล คุ้มพ่วงดี”