จีนใช้ยาแรงผ่านกฎหมายเลือกตั้งฮ่องกงใหม่!?! ผู้รักชาติเท่านั้นสมัครส.ส.ได้ เลือกตรงแค่ 1 ใน 4 ของสภาฯ

2717

จีนได้สรุปบทเรียนการก่อจลาจลของฮ่องกง ในปี 2562 ที่อ้างสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยนำหน้า เพื่อในที่สุดขอแยกตัวจากจีนแผ่นดินใหญ่เรียกร้องขอไปสังกัดสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  ใช้เวลาประท้วงยืดเยื้อยาวนานนับปีแต่แพ้พ่ายในที่สุด เหตุการณ์นี้ได้ทุบทำลายสถานะของฮ่องกงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคงจนเสียหายยับเยินต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟู  ส่งผลแกนนำต่อต้าน บางคนต้องหลบหนีไปต่างประเทศ บ้างติดคุก ล่าสุดจีนได้ใช้กฎหมายเข้มข้น จัดระบบกระชับอำนาจตามแนวทางของปักกิ่งอย่างจริงจัง  เริ่มจาก กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ และตามมาด้วยกฎหมายการเลือกตั้งที่ระบุชัดว่า “คนรักชาติปกครองฮ่องกง”

วันที่ 31 มี.ย.2564 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สภาประชาชนแห่งชาติจีน หรือเอ็นพีซี มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายว่าด้วย การคัดกรองคนรักชาติเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ หรือ ส.ส.ของฮ่องกง ตามแผนการปฏิรูปการเลือกตั้งของฮ่องกง เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรักชาติมาปกครองฮ่องกง หรือที่เรียกว่า แผนการ “ผู้รักชาติปกครองฮ่องกง” ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธที่ 31 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา

สภาผู้แทนประชาชนจีนลงมติท่วมท้น 2,895 เสียง ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ได้รับรองร่างกฎหมายเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของฮ่องกง ลดสัดส่วนผู้แทนจากการเลือกตั้งตามปกติและเสนอกลไกที่จะคัดกรองผู้แทนจากความรักชาติและความภักดีต่อชาติคือจีนแผ่นดินใหญ่

ถัน เย่าจง ผู้แทนฮ่องกงเพียงคนเดียวในคณะกรรมการประจำของเอ็นพีซี บอกกับเอเอฟพีว่า คณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและตำรวจความมั่นคงแห่งชาติ จะจัดทำรายงานเกี่ยวกับผู้สมัครทุกคน เพื่อช่วยในการตรวจสอบของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลต่อฮ่องกงอย่างไร

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีน รายงานรายละเอียดของการปฏิรูปกฎเกณฑ์การเลือกตั้งของฮ่องกง ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ โดยจะเอื้อให้ป้องกันนักการเมืองที่มีแนวโน้มจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนไม่ให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาได้ง่ายขึ้น โดยจำนวนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจะลดจาก 35 คนให้เหลือเพียง 20 คน ขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกในสภาจาก 70 คน มาเป็น 90 คน เพื่อลดทอนอิทธิพลของนักการเมืองนิยมแนวทางตะวันตก หรือคือ จากเลือกตั้ง-แต่งตั้ง 50-50% เป็นเลือกตั้ง 20ที่นั่ง-แต่งตั้ง 70 ที่นั่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า ตามข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้ ระบุว่า ผู้จะได้เป็น ส.ส. จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการที่ยึดมั่นแนวทางจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อรับรองว่า เป็นบุคคลที่มีความรักชาติ และมีความจงรักภักดีต่อชาติโดยรวมคือจีนแผ่นดินใหญ่

จีนจะเพิ่มขนาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งจาก 1,200 คน เป็น 1,500 คน และเพิ่มจำนวนที่นั่งในสภานิติบัญญัติของฮ่องกงจาก 70 เป็น 90 คน

เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของจีนยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวจำเป็นต่อการสร้าง “ประชาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะของฮ่องกง” และเพื่อพิทักษ์ความมั่นคงแห่งชาติ

นางแครี่ หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ให้ทัศนะว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ‘ขนาดเดียวเหมาะกับทุกอย่าง’ สำหรับประชาธิปไตย และกล่าวว่าคณะกรรมการไม่ได้คัดคนออกเพราะจุดยืนทางการเมือง แต่จะคัดคนที่ “ไม่รักชาติ” ออกมากกว่า ตราบใดที่ผู้สมัครเลือกตั้งสามารถแสดงออกถึงความเป็นพันธมิตรกับฮ่องกงได้ ปฏิบัติตามกฎหมายพื้นฐานได้ และผ่านการตรวจสอบความมั่นคงได้ ก็จะได้รับอนุญาตให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

แคร์รี หล่ำ กล่าวในแถลงการณ์ว่า รัฐบาลฮ่องกงและตัวเธอสนับสนุนอย่างแข็งขันและขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ การปรับโครงสร้างครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ฮ่องกง “กลับสู่เส้นทางที่ถูกต้อง”และ “เราไม่ต้องการคนที่ไม่รักชาติในระบบการเมืองของเรา”

สำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊า ซึ่งกำหนดนโยบายของจีนสำหรับฮ่องกง กล่าวว่า สถาบันอำนาจทางการเมืองและการบริหารของฮ่องกงต้องอยู่ในมือของผู้ที่รักมาตุภูมิและฮ่องกงเสมอ    

นักวิเคราะห์กล่าวกันว่า การกำหนดคุณสมบัติเรื่อง “ความรักชาติ” ยังเพิ่มความเสี่ยงที่นักการเมืองจะแข่งขันกันว่าใครจงรักภักดีต่อรัฐบาลปักกิ่ง มากกว่าการเสนอความคิดว่าควรบริหารฮ่องกงอย่างไรดี 

 เอริก จ้าง รัฐมนตรีด้านกิจการแผ่นดินใหญ่และรัฐธรรมนูญของฮ่องกง ให้คำจำกัดความของความรักชาติไว้ว่าคือ “ความรักแบบองค์รวม” ต่อจีน อันรวมถึงผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน   

ด้านโดมินิก ราบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย.2564ว่า การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของฮ่องกงจะยิ่งบั่นทอนความไว้เนื้อเชื่อใจที่นานาชาติมีต่อจีน    

ส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบของสภานิติบัญญัติและคณะกรรมการการเลือกตั้งของฮ่องกงที่ทำหน้าที่เลือกผู้บริหารสูงสุดที่เป็นผู้นิยมปักกิ่งอย่างแน่นอน

แน่นอนว่าฝั่งตะวันตกย่อมไม่ชื่นชมยินดี ที่จีนรู้ทัน และดักทางการแทรกซึมทางความคิดและการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งในทางลับและทางเปิดเผย  ประเทศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ได้เผยแพร่แนวคิดสิทธิมนุษยชน เสรีภาพประชาธิปไตยเข้าสู่สังคมคนรุ่นใหม่ฮ่องกง เพื่อทำลายอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ และบูชาแนวคิดตะวันตกอย่างถึงที่สุด สนับสนุนด้วยเครือข่ายสื่อสารมวลชน สื่อโซเชียลมิเดีย กลุ่มนักการเมือง นักวิชาการ และกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นระบบ

เราได้เห็นภาพซ้อนของฮ่องกงโมเดล ทั้งการเคลื่อนไหว การก่อความรุนแรง ก่อการจลาจล ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสื่อหลักตะวันตก ในวิกฤตฮ่องกงปี 2562  เหมือนกันทุกขั้นตอนในการเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงในเมียนมาและไทย เป็นพิมพ์เดียวกัน วันนี้พิสูจน์ชัดแล้วว่า แผนการฉีกฮ่องกงออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ล้มเหลว  แต่ยังมีไต้หวัน ไทย เมียนมา รออยู่ โดยเฉพาะเมียนมาที่มีพรมแดนติดไทย และส่งผลกระทบกับไทยโดยตรง

คนไทยต้องไม่ประมาท รัฐบาลไทยต้องจัดสมดุลอำนาจอย่างระมัดระวังไม่เข้าทางแผนกินรวบของตะวันตก ที่เคลื่อนไหวขยับเข้าใกล้เป้าหมายด้วย สารพัดม็อบทั้งเมียนมาและไทย? ระวังแผนตั้งค่ายอพยพ หาช่องทางย่างเท้าเข้าไทยในนามปกป้องผู้ลี้ภัยของสหรัฐและนานาชาติตะวันตก???