เปิดรายชื่อ ส.ส.ก้าวไกล และ กลุ่มก้าวหน้า ที่ไปร่วมชุมนุม

3800

ในวันที่ 19 ก.ย.63 ถือว่าเป็นประกาศชุมนุมสำคัญ ของเครือข่ายปลดแอก รวมถึงกลุ่มเสื้อแดงที่ขับเคลื่อนมาสมทบด้วย

ซึ่งโดยรวมแล้วม็อบที่เกิดขึ้นในวันนี้ ได้ถูกคนจำนวนมากเก็บข้อมูลถึงความผิดในหมวดหมู่ต่างๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการ ละเมิน พรบ.การชุมนุมสาธารณะ ทำลายทรัพย์สิน บุกรุกเขตหวงห้าม จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และอื่นๆอีกมากมาย คาดว่าจะตามมาอีกเป็นจำนวนมาก

โดยต้องมาดูต่ออีกด้วยว่า ตามตัวบทกฎหมาย พรรคการเมืองที่เข้าร่วม และสนับสนุนผู้กระทำความผิดต่อบ้านเมือง จะมีผลต้องรับผิดด้วยหรือไม่ ล่าสุดได้มีการเปิดเผย รายชื่อ ส.ส.พรรคก้าวไกล และ คณะก้าวหน้า ที่ไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ โดยมีดังต่อไปนี้

“พรรคก้าวไกล ที่มาร่วมชุมนุม”

***ส.ส.บัญชีรายชื่อ***

1) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

2) นายรังสิมันต์ โรม

3) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล

4) นายสุเทพ อู่อ้น

5) นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

6) น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

7) น.ส.เบญจา แสงจันทร์

8) พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธุ์

9) นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

10) นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

11) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

***ส.ส.ระบบเขต***

12) น.ส.วรรณวลี ตะล่อมสิน ส.ส.เขต 3 กทม.

13) นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.เขต 22 กทม.

14) นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.เขต 25 กทม.

15) นายวุฒินันท์ บุญชูอนาคตใหม่ ส.ส.เขต 4 จว.สมุทรปราการ

16) น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.เขต 3 จว.จันทบุรี

17) นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.เขต 1 จว.พิษณุโลก

**”อดีตผู้สมัคร ส.ส.***

18) นายธนเดช เพ็งสุข อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 กทม.พรรคอนาคตใหม่

19) น.ส.ณิชชา บุญลือ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 13 กทม.พรรคอนาคตใหม่

20) นายชนสิษฎ์ ยอดฉิม อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จว.สมุทรปราการ พรรคอนาคตใหม่

21) น.ส.นิตยา มีศรีอนาคตใหม่ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จว.สมุทรปราการ พรรคอนาคตใหม่

22) นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจอนาคตใหม่ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 จว.สมุทรปราการ พรรคอนาคตใหม่

23) นายธวัชชวิน โกพัฒน์ตา อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 จว.สมุทรปราการ พรรคอนาคตใหม่

“คณะก้าวหน้า”

1) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

2) น.ส.พรรณิการ์ วานิช

3) นายปิยบุตร แสงกนกกุล

4) น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

5) นายไกลก้อง ไวทยากร