อดีตทูตนริศโรจน์ แนะ “ทายาทราชสกุลรังสิต” ฟ้อง 279 นักวิชาการ ออกโรงป้องวิทยานิพนธ์ล้มเจ้าด้วย??

2253

อดีตทูตนริศโรจน์ แนะ “ทายาทราชสกุลรังสิต” ฟ้อง 279 นักวิชาการ ออกโรงป้องวิทยานิพนธ์ล้มเจ้าด้วย??

จากกรณีที่นายณัฐพล ใจจริง ได้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา [พ.ศ.2491-2500] ซึ่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ซึ่งในหน้า 105 มีย่อหน้าหนึ่งที่อ้างถึงรายงานสถานฑูตสหรัฐอเมริกาว่า ผู้สำเร็จราชการแทนพยายามรักษาอำนาจตั้ง “รอยัลลิสต์” พวกตัวเองเข้าเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยไม่ปรึกษาหารือรัฐบาลท่านจอมพล ผู้สำเร็จราชการขยายบทบาททางการเมือง เข้าประทับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีของท่านจอมพล โดยอ้างว่านำข้อมูลมาจาก หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ 18 ธันวาคม 2493

ต่อมาหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต ซึ่งเป็นหลานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และผู้แทนราชสกุลรังสิต ซึ่งถูกพาดพิงถึงในวิทยานิพนธ์ ได้เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องแพ่ง นายณัฐพล ใจจริง เป็นจำเลยที่ 1 นางกุลลดา เกบบุญชู เป็นจำเลยที่ 2 นายชัยธวัช คุลาธร จำเลยที่ 3 นางสาวอัญชลี มณีโรจน์ จำเลยที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จำเลยที่ 5 และ นายธนาพล อิ๋วสกุล เป็นจำเลยที่ 6 ในข้อหาความผิด ละเมิด ไขข่าวด้วยข้อความฝ่าฝืนความจริง โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 50 ล้านบาท

ซึ่งต่อมา 279 นักวิชาการและวิชาชีพอื่น อาทิ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อนุสรณ์ อุณโณ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก ถึง นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีการตั้งกรรมการสอบสวนนายณัฐพล ใจจริง จุฬาฯต้องปกป้องเสรีภาพและมาตรฐานทางวิชาการและเรียกร้องให้ยุติการสอบสวนกรณีวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพล

ล่าสุดทางด้าน นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า

อยากให้ทายาทราชสกุลรังสิตขยายขอบเขตการฟ้องไปถึงเหล่าอาจารย์ 279 คนที่ออกมาปกป้องวิทยานิพนธ์บิดเบือนนั้นด้วย !