ครม.ขยายเวลา!?!ยืนยันตัวตน “ม.33 เรารักกัน” ถึงเดือน พ.ค. รับเงิน 4,000 บาทผ่าน “เป๋าตัง” ดูขั้นตอนกดเงินที่นี่!

1107

เนื่องจากมีความสับสนเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับสิทธิ “ม.33 เรารักกัน ทั้งกระทรวงแรงงานและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงและเตือนให้ประชาชน ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ แสดงตัวตนได้โดยครม.ได้ขยายเวลาออกไป จากเปิดลงทะเบียนยืนยันตัวตนรอบแรก 21 ก.พ.-7 มี.ค.2564 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วผู้สมัครสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 8,208,286 คน จากเป้าหมายดำเนินการ 9.27 ล้านคน รัฐบาลขยายเวลาเป็น 15 มี.ค.-31 พ.ค.2564 นี้ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการรับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 4,000 บาท

มาทบทวนกันหน่อยว่ามี 3 กลุ่ม แล้วเราอยู่กลุ่มไหน จะได้ไม่เสียสิทธิ์

1.กลุ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ม.33เรารักกัน

คือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ม33เรารักกัน” และสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ 

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

โดยทางเว็บ ม33เรารักกัน ปิดรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์ไปแล้ว และจะสามารถตรวจสอบสิทธิ พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้ในวันที่ 15 – 21 มี.ค.64 

2.กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ให้คนอื่นลงทะเบียน 

สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ได้ให้ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ที่มีเครื่องสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนให้ โดยผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าว จะไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ เพราะเป็นสิทธิเฉพาะรายบุคคล

เพื่อขอรับสิทธิดังกล่าวอย่างครบถ้วน ไม่ตกหล่น ให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ โดยได้ขยายเวลาการยื่นลงทะเบียนออกไปอีกจนถึงวันที่ 24 มี.ค. 2564 นี้เท่านั้น

 

3.กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำว่ากลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมายื่นให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ในวันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564 เพื่อลงทะเบียนแทน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จากนั้นวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผู้ประกันตนว่ามีเงินฝากเกิน 500,000 บาทหรือไม่ และจะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมถึงไม่เคยได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น มาลงทะเบียนแทนได้

แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิใน วันที่ 5 -11 เม.ย. 2564 ผ่าน 4 ทางด้วยกัน 

  1. SMS หมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง

2.โทรศัพท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง

3.โทรศัพท์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน

4.ไลน์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาท สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน เหมือนกับโครงการเราชนะในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 โดยจะต้องใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564

คราวนี้มาดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนและกดใช้เงินผ่าน “เป๋าตัง”

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยขยายระยะเวลายืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่ผ่านการคัดกรอง กดใช้งานและยืนยันตัวตนใน 3 ช่วงเวลานี้ คือ

1.ผู้ที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 15-21 มี.ค. 64 จะได้รับเงิน 1,000 บาท ในทุกวันจันทร์ที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 

2.ผู้ที่ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-11 เม.ย. จะได้รับเงินครั้งแรก 29 มี.ค. จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับเงินอีกสัปดาห์ 1,000 บาท จนครบวงเงิน 4,000 บาท 

  1. ผู้ที่ยืนยันตัวระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. จะได้รับวงเงินสะสมครั้งเดียวในวันที่กดใช้งานจำนวน 4,000 บาท 

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ของกรมประชาสัมพันธ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 6182323

สำหรับกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิและผ่านการคัดกรองเป็นผู้ได้รับสิทธิสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ยืนยันเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บาท และหากยืนยันระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งาน จำนวน 4,000 บาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขยายระยะเวลายืนยันตัวตนออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หวังให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิรับสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาท อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับโครงการเราชนะ ที่ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการยืนยันตัวตน