ราชสกุลรังสิต ฟ้องแพ่ง “นิตยสารฟ้าเดียวกัน” พร้อม “ณัฐพล” ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ล้มเจ้า 50 ล้านบาท

24319

เอาแล้ว หัวโตแน่นอน!! ราชสกุลรังสิต ฟ้องแพ่ง “นิตยสารฟ้าเดียวกัน” พร้อมด้วย “ณัฐพล” ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ล้มเจ้า 50 ล้านบาท!!

จากกรณีที่นายณัฐพล ใจจริง ได้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา [พ.ศ.2491-2500]

ซึ่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ซึ่งในหน้า 105 มีย่อหน้าหนึ่งที่อ้างถึงรายงานสถานฑูตสหรัฐอเมริกาว่า ผู้สำเร็จราชการแทนพยายามรักษาอำนาจตั้ง “รอยัลลิสต์” พวกตัวเองเข้าเป้นสมาชิกวุฒิสภา โดยไม่ปรึกษาหอรือรัฐบาลท่านจอมพล ผู้สำเร็จราชการขยายบทบาททางการเมือง เข้าประทับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีของท่านจอมพล โดยอ้างว่านำข้อมูลมาจาก หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ 18 ธันวาคม 2493

แต่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับที่นายณัฐพลอ้างอิงถึงได้รายงานว่า รัฐมนตรีบางคนคิดว่าการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่ปรึกษารัฐบาลนั้นไม่รอบคอบพอ จอมพล ป. อ้างว่า รัฐบาลกับราชบัลลังก์ ควรทำงานใกล้ชิดมากขึ้น จึงขอร่วมประชุมองคมนตรีด้วย

ซึ่งในหนังสือพิมพ์ไม่มีการพูดถึงผู้สำเร็จราชการเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปได้ว่า ที่ผู้สำเร็จราชการเข้าประทับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น ไม่มีแหล่งอ้างอิง หรือก็คือ ณัฐพล ใจจริง กุเรื่องขึ้นมา

ต่อมาทางด้าน ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนึ่งในคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่าข้อมูลในวิทยานิพนธ์ฉนับดังกล่าว เป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาเอง ไม่มีแหล่งอ้างอิง

นายณัฐพล ใจจริง ได้ทำหนังสือชี้แจงยอมรับข้อผิดพลาดและอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ เสนอขอแก้ใหม่ตัดประเด็นการเป็นประธานการประชุมออกไป แต่ผิดอย่างไรก็ไม่กระทบใจความหลักของทั้งเล่มแต่อย่างใด ทางคณะรัฐศาสตร์ได้หารือกันว่า ให้งดเผยแพร่และอ้างอิง ถ้าจะเผยแพร่ตีพิมพ์จะต้องขออนุญาตบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ต่อมาทาง นิตรสารฟ้าเดียวกัน ก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวตีพิมพ์ขายด้วย

นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว ยังมีการพบในฐานข้อมูลของสถาบันพระปกเกล้า ต่อมาเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการในฐานข้อมูลสถาบันพระปกเกล้านั้นได้ถูกลบออกไป แต่ยังย้อนดูในประวัติการแก้ไขได้ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวไทย ได้ออกมากล่าวถึงกรณีดังกล่าวหาว่า สถาบันการศึกษาเซ็นเซอร์วิทยานิพนธ์ “ที่ดีเยี่ยม” ด้วยข้อหาผิดพลาดทั้งที่เข้าใจผิดตีความเกินเลยไปเท่านั้น ไม่ได้สำคัญอะไร

ล่าสุดในวันที่ 5 มี.ค.64 ทางด้านของ หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต ซึ่งเป็นหลานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และผู้แทนราชสกุลรังสิต ซึ่งถูกพาดพิงถึงในวิทยานิพนธ์

ได้เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องแพ่ง นายณัฐพล ใจจริง เป็นจำเลยที่ 1 นางกุลลดา เกบบุญชู เป็นจำเลยที่ 2 นายชัยธวัช คุลาธร จำเลยที่ 3 นางสาวอัญชลี มณีโรจน์ จำเลยที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จำเลยที่ 5 และ นายธนาพล อิ๋วสกุล เป็นจำเลยที่ 6 ในข้อหาความผิด ละเมิด ไขข่าวด้วยข้อความฝ่าฝืนความจริง โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 50 ล้านบาท