ศิษย์เก่าไม่ทน! คัดค้าน “ธรรมศาสตร์” ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด จี้ควรคำนึงถึงสิทธิคนอื่นด้วย

5905

หลังจากที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 7 ได้นัดผู้ต้องหา 18 คนฟังคำสั่งในคดีชุมนุม “19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร” เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย.2563 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และสนามหลวง ตามความผิด ม.112 , ม.116 และม.215

โดยมีแกนนำ 3 คนผิดตามข้อหา ม.112 ได้แก่

1.น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง

2.นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน

3.นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์

ส่วนอีก 15 คนที่เหลือ ผิดตามมาตรา 116 และมาตรา 215 ของประมวลกฎหมายอาญา พร้อมนำตัวส่งศาล และคัดค้านการประกัน

จนต่อมามีรายงานว่า ศาลไม่ให้ประกันตัว “รุ้ง-ไมค์-ไผ่” คดีม.112 ที่ได้จัดชุมนุม “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร”
ขณะที่จำเลยที่เหลืออีก 15 คน โดน ม.116 และข้อหาอื่น ๆ กว่า 10 ข้อหา ได้รับการประกันตัว ในวงเงินคนละ 350,000 บาท

ทั้งนี้พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ได้ออกแถลงการณ์ ขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน อันนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักศึกษา มธ.ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

มธ.ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอน และการดูแลกิจการนักศึกษา จึงมีความกังวลและความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของ มธ. ซึ่งควรมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงข้อความห่วงกังวลดังกล่าวข้างต้น ไปยังหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สิทธิและเสรีภาพ สวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุม และพิจารณาให้ผู้ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ อันเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นหนึ่งในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้การคุ้มครองและรับรองไว้ เพื่อให้ผู้ถูกจับกุมซึ่งเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษาของเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

 

นอกจากนี้ มธ.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิดและความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธีและความอดทนอดกลั้น ตลอดจนร่วมมือกันแก้ปัญหาขัดแย้งอย่างจริงใจ และจริงจัง เพื่อหาทางออกร่วมกันตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยต่อไป

ขณะที่ในเฟซบุ๊ก Chaiyaporn Chinaprayoon ได้โพสต์ข้อความด้วยว่า “ในฐานะศิษย์เก่า​ธรรมศาสตร์​ ขอคัดค้านแถลงการณ์​ทึ่ใช้ตราสัญลักษณ์​มหาวิทยาลัยชิ้นนี้

เพราะ​ประชาชน​ชาวไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับการปกป้องสิทธิ​ เสรีภาพ​ ภายใต้รัฐธรรมนูญ
การมุ่งปกป้องสิทธิ​เฉพาะกลุ่ม​ เป็นการกระทำไม่เท่าเทียมกัน​ และไม่ถูกต้องเป็นธรรม

ประชาชนชาวไทยจำนวนมาก​ ได้ถูกคนชั่วร้ายบางกลุ่ม​ เอารัดเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนรำ​คา​ญใจ​ จากการกระทำผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญามาโดยตลอด​ แม้คนชั่วเหล่านั้นจะได้ถูกดำเนินคดี​ แต่ก็ได้รับความเมตตาให้ประกันตัวสู้คดีมาหลายครั้ง​

และไม่ปรากฏ​ว่าคนเหล่านี้จะสำนึกตน​ ทำตัวอยู่ในกรอบกฏหมาย​ กลับกระทำผิดซ้ำ​ และทวีความรุนแรงหยาบช้าต่อบุคคล​ เจ้าหน้าที่และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง
ผมไม่เห็นด้วย​ และขอใช้สิทธิความเป็นคนไทย​ เป็นศิษย์เก่า​ คัดค้าน​ ผู้ที่ออกแถลงการณ์​ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ฉบับนี้”