ศิษย์เก่าไม่ทน! คัดค้าน “ธรรมศาสตร์” ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด จี้ควรคำนึงถึงสิทธิคนอื่นด้วย

4791

หลังจากที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 7 ได้นัดผู้ต้องหา 18 คนฟังคำสั่งในคดีชุมนุม “19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร” เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย.2563 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และสนามหลวง ตามความผิด ม.112 , ม.116 และม.215

โดยมีแกนนำ 3 คนผิดตามข้อหา ม.112 ได้แก่

1.น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง

2.นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน

3.นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ส่วนอีก 15 คนที่เหลือ ผิดตามมาตรา 116 และมาตรา 215 ของประมวลกฎหมายอาญา พร้อมนำตัวส่งศาล และคัดค้านการประกัน

จนต่อมามีรายงานว่า ศาลไม่ให้ประกันตัว “รุ้ง-ไมค์-ไผ่” คดีม.112 ที่ได้จัดชุมนุม “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร”
ขณะที่จำเลยที่เหลืออีก 15 คน โดน ม.116 และข้อหาอื่น ๆ กว่า 10 ข้อหา ได้รับการประกันตัว ในวงเงินคนละ 350,000 บาท

ทั้งนี้พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ได้ออกแถลงการณ์ ขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน อันนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักศึกษา มธ.ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

มธ.ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอน และการดูแลกิจการนักศึกษา จึงมีความกังวลและความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของ มธ. ซึ่งควรมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงข้อความห่วงกังวลดังกล่าวข้างต้น ไปยังหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สิทธิและเสรีภาพ สวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุม และพิจารณาให้ผู้ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ อันเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นหนึ่งในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้การคุ้มครองและรับรองไว้ เพื่อให้ผู้ถูกจับกุมซึ่งเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษาของเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

 

นอกจากนี้ มธ.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิดและความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธีและความอดทนอดกลั้น ตลอดจนร่วมมือกันแก้ปัญหาขัดแย้งอย่างจริงใจ และจริงจัง เพื่อหาทางออกร่วมกันตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยต่อไป

ขณะที่ในเฟซบุ๊ก Chaiyaporn Chinaprayoon ได้โพสต์ข้อความด้วยว่า “ในฐานะศิษย์เก่า​ธรรมศาสตร์​ ขอคัดค้านแถลงการณ์​ทึ่ใช้ตราสัญลักษณ์​มหาวิทยาลัยชิ้นนี้

เพราะ​ประชาชน​ชาวไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับการปกป้องสิทธิ​ เสรีภาพ​ ภายใต้รัฐธรรมนูญ
การมุ่งปกป้องสิทธิ​เฉพาะกลุ่ม​ เป็นการกระทำไม่เท่าเทียมกัน​ และไม่ถูกต้องเป็นธรรม

ประชาชนชาวไทยจำนวนมาก​ ได้ถูกคนชั่วร้ายบางกลุ่ม​ เอารัดเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนรำ​คา​ญใจ​ จากการกระทำผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญามาโดยตลอด​ แม้คนชั่วเหล่านั้นจะได้ถูกดำเนินคดี​ แต่ก็ได้รับความเมตตาให้ประกันตัวสู้คดีมาหลายครั้ง​

และไม่ปรากฏ​ว่าคนเหล่านี้จะสำนึกตน​ ทำตัวอยู่ในกรอบกฏหมาย​ กลับกระทำผิดซ้ำ​ และทวีความรุนแรงหยาบช้าต่อบุคคล​ เจ้าหน้าที่และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง
ผมไม่เห็นด้วย​ และขอใช้สิทธิความเป็นคนไทย​ เป็นศิษย์เก่า​ คัดค้าน​ ผู้ที่ออกแถลงการณ์​ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ฉบับนี้”