ท่านใหม่ ชี้ชัด ม็อบสามกีบใกล้ถึงจุดจบ ตั้งแต่หัวยันท้ายเรียงคิวเข้าคุก แต่อัยการอย่าเป๋

1197

จากที่ก่อนหน้านี้ พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กว่าจะเข้าพบเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมหนังสือเพื่อขอให้นำความกราบเรียนประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตุลาการ (กต.)

เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิพากษาในการป้องกันไม่ให้มีผู้พิพากษาที่มีทัศนะคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมอันเป็นแนวร่วมอริราชศัตรูซึ่งจะส่งผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นความมั่นคงของชาติ

โดย หมอเหรียญยังบอกอีกว่า เนื่องจากภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเนื่องจากทัศนะคติ และค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบันได้ปรากฏต่อสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ร้ายแรงจนถึงกับประกาศประทุษร้ายพระมหากษัตริย์ในที่ชุมนุมสาธารณะ หลายครั้งหลายครา หากทุกสังคมไม่จริงจังหรือเอาใจใส่สังคมที่ตนเกี่ยวข้องแล้ว สถานการณ์ภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะทวีความรุนแรง จนเป็นเหตุแห่งความไม่สงบสุขแห่งราชอาณาจักรไทยและอาจเกิดการสูญเสียชีวิตของคนในชาติ

หากได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิพากษาแล้วพบว่ามีผู้พิพากษาที่มีทัศนะคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอริราชศัตรูแล้วได้โปรดดำเนินการตามประมวลวินัยหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งการปรับย้าย ให้ออก หรือไล่ออกให้พ้นไปเสียจากสังคมตุลาการโดยมิชักช้า ทั้งนี้ได้โปรดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนในกลุ่มผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร โดยเฉพาะคดีความที่เกี่ยวเนื่องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

ข้อเสนอดังกล่าวจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อศาลยุติธรรมในการธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผมจะรายงานผลจากการเข้าพบเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้สาธารณชนทราบในโอกาสต่อไป

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ สนองพระเดชพระคุณเป็นราชองครักษ์พิเศษใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า อัยการ ทนายของแผ่นดิน ท่านอย่าเป๋นะครับ

อีกไม่นาน พวกม็อบปลดแอก คณะราษฎร ตั้งแต่หัวขบวน ยันท้ายขบวน จะต้องโดนคดีที่สั่งฟ้องโดยอัยการ เรียกได้ว่าเรียงคิวกันเดินเข้าคุกกันทีเดียว