ดร.อานนท์ กางจดหมายฟาดหน้าก้าวไกล พบเป็นเกษียนพระราชินี ตั้งแต่เป็นพลเอกหญิง สุทิดา ชี้เรื่องเก่าตามระเบียบทหาร แฉโรมเอามาโยงมั่วตั๋วช้าง!!

5643

ดร.อานนท์ กางจดหมายฟาดหน้าก้าวไกล พบเป็นเกษียนพระราชินี ตั้งแต่เป็นพลเอกหญิง สุทิดา ชี้เรื่องเก่าตามระเบียบทหาร แฉโรมเอามาโยงมั่วตั๋วช้าง

จากกรณีการประชุมสภาฯอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี โดยอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส. พรรคก้าวไกล ซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในประเด็นการทุจริตในหน้าที่ทั้งยังเสียดสี ทำให้เกิดประเด็นฟ้องร้องกันเกิดขึ้น ต่อมา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปราย กรณีมีการแต่งตั้งซื้อขายตำแหน่งตำรวจ และมีตั๋วในวงการตรวจ ว่า มีข้อมูลที่บิดเบือนและอาจจะมีข้อมูลบางประเด็นที่มีหลักฐานเป็นเท็จกล่าวล่วงถึงผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวัง และกล่าวล่วงถึงในหลวง ในบางคำพูด บางประเด็นพร้อมกับข้อความและเอกสารซึ่งตนเชื่อว่าน่าจะเป็นเอกสารเท็จ ไม่ใช่เอกสารที่เป็นข้อเท็จจริง

ด้าน สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า ความหมายของหนังสือขอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึงวชิราลงกรณ์ นับแต่ที่โรม เปิดเผยหนังสือขอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมีวชิราลงกรณ์เซ็นรับรอง ได้สร้างปริศนาเกิดขึ้น ปิยบุตรบอกว่าดูอยู่นานก็ไม่เข้าใจ เพราะผู้ยื่นมีสิทธิ์แต่งตั้งได้ (ไพศาลพยายามแก้ตัวว่า เป็นเรื่องปกติ) ความจริงเรื่องนี้ ผมเชื่อว่าเป็นผลมาจาก “ความผิดพลาด” ในอดีตของผู้บัญชาการตำรวจ คือครั้งหนึ่งเคยแต่งตั้ง “ผิดคน” ไม่แต่งตั้งคนของวชิราลงกรณ์ ทำให้โกรธมาก นับแต่นั้น ทุกครั้งที่จะตั้งตำแหน่งสำคัญ จึงต้องรายงานเพื่อขอความเห็นชอบก่อน นี่เป็นหนังสืออย่างที่ว่า “จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ” เพื่อวชิราลงกรณ์มีอะไรจะได้ห้ามปรามได้ นี่เป็นการยื่นมือเข้ามาในวงการตำรวจ ทุกคนต้อง “ผ่าน” การตรวจของวชิราลงกรณ์ก่อน

ล่าสุด ทางด้าน ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า (NIDA) ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า

ขยายไปเสียใหญ่โต เรื่องตั๋วช้างของบ่างล้มเจ้าช่างยุช่างโยงและยังพยายามโยงไปเป็นเรื่องฝ่ายในก้าวก่ายราชการฝ่ายหน้า ซึ่งไปไกลเกินความเป็นจริงมาก ด้วยเหตุผลดังนี้
จดหมายลงวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยที่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ลงนามในฐานะ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ได้เกษียนหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาคือผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณา ไปตามลำดับขั้นการบังคับบัญชา เป็นไปตามระเบียบสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี และ line of command (สายการบังคับบัญชา) ทางการทหาร หาได้เป็นเรื่องที่ฝ่ายในไปก้าวก่ายราชการฝ่ายหน้า ตามที่มีคนบางกลุ่มบางพวกไปกล่าวหาไม่
ในขณะนั้น ยังไม่ได้ทรงรับการโปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระราชินี ทั้งที่ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต จึงทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
และในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเก่าที่เอามาโยงกันเพื่อด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทบกระเทือนไปถึงพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ดังที่ได้เขียนไว้แล้ว ตั๋วช้าง บ่างช่างยุช่างโยง เพื่อด้อยค่าสถาบัน
ผศ. ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เอกสารในหน่วยราชการในพระองค์หลุดออกมาได้อย่างไร แสดงว่ามีเกลือเป็นหนอน ตั๋วช้างที่ว่าก็มาจากพวกบ่างช่างยุช่างโยง กุเรื่องเป็นตุเป็นตะ
หนึ่ง การเลื่อนตำแหน่งเหล่านี้เป็นไปตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติหารือมา ตำแหน่งก็แค่พันเอก พันโท ร้อยเอก ไม่ได้เป็นตำแหน่งใหญ๋โตอะไร
สอง ตำแหน่งเหล่านี้ส่วนใหญ๋ ทำงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เช่น ตำรวจตามสน ก็ทำหน้าที่ถวายเรื่องการจราจรและขบวนเสด็จ ก็เป็นเรื่องปกติที่จะกราบบังคมทูลรายงานให้ทรงพระมหากรุณาทราบไปตามลำดับ หลายตำแหน่งทำงานในวัง ในหน่วยราชการในพระองค์ โดยตรงเลยก็มี ดังนั้นก่อนจะเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่ง ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำเรื่องกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว
สาม การเลื่อนตำแหน่งเหล่านี้ อาจจะมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นการในพระองค์เฉพาะ เช่น อาจจะทรงติดดาวพระราชทานกำลังใจ ให้กับคนที่ทำงานถวายให้มาโดยตลอด ผมรู้จักจ่าแก่ๆ ท่านหนึ่ง ทำงานถวายเจ้านายพระองค์หนึ่ง เมื่อจ่าแกได้รับพระราชทานยศเป็นชั้นสัญญาบัตรก่อนเกษียณ จ่าแกก็ไปกราบพระบาทขอกราบบังคมทูลพระกรุณาให้เจ้านายทรงติดดาว ติดเครื่องหมายประดับที่บ่าให้ด้วยพระเมตตา การทำเช่นนี้ก็เป็นการเลี้ยงดูคนแบบโบราณ คือให้กำลังใจ ผมอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆ ว่านักศึกษาในที่ปรึกษาระดับปริญญาโท จบได้เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาก็อยากจะเจออาจารย์ที่ปรึกษา ถ่ายรูปกับอาจารย์ที่ปรึกษาในงานพิธีพระราชทานปริญญา หรือในงานซ้อม มันเป็นเรื่องปกติ
สี่ บ่างช่างยุช่างโยงไปเป็นเรื่องตั๋วช้าง มีเจตนาที่ชัดเจนมากที่จะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศ ทำให้ประชาชนมองว่านี่คือการแทรกแซงการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ อาจจะมีส่วยมาด้วยซ้ำ โถตำแหน่งระดับแค่นี้ ไม่ต้องวิ่งถึงพระเจ้าแผ่นดินกันหรอก ออกจะเขียนนิยายให้มันโอเว่อร์มากเกินไป ตำแหน่งแค่นี้ถ้าเขาจะซื้อขายตำแหน่งกัน แค่ระดับรองผบตร หรือ หน้าห้อง ผบตร ก็จะดูสมเหตุสมผลกว่า ไม่ต้องมาวิ่งถึงพระเจ้าแผ่นดิน
ห้า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเกลียดการคดโกงและการทุจริตมาก ทรงมีพระราชประสงค์แจ้งชัดเรื่องการปราบโกง ไม่มีทางเลยที่พระองค์ท่านจะมาร่วมในขบวนการโกงเหล่านี้ การกล่าวหาเช่นนี้ เลื่อยลอย ไร้หลักฐานมาก