รับแรงต้านไม่ไหว!? มอ.แถลงการณ์ด่วน เตรียมตัวเชือด “อจ.ตัวแสบ” วางแผนชักชวน “ปวิน” ปั่นหัวเด็ก

2663

รับแรงต้านไม่ไหว!? มอ.แถลงการณ์ด่วน เตรียมตัวเชือด “อจ.ตัวแสบ” วางแผนชักชวน “ปวิน” มาสอนออนไลน์ ปั่นหัวเด็ก!!

จากกรณีที่ทางด้านของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการปล่อยให้ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ต้องหาคดีร้ายแรงและได้หลบหนีออกนอกประเทศ รวมถึงยังมีพฤติกรรมโจมตีสถาบันหลักของชาติ สร้างความขัดแย้งในสังคมไทย แต่ได้ปล่อยให้วีดีโอคอล มาสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวนั้นได้รับการเปิดเผยเนื่องจากทางด้านของ นายปวิน ได้โพสต์ภาพการสอนดังกล่าวผ่านโลกโซเชียล โดยมุ่งหวังต้องการเย้ยหยัน และอยากโชว์ว่ามหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศ ก็ยังได้เชิฐตนเองมาสอนเป็นกรณีพิเศษ

เชิญปวินสอนนักศึกษา แฉนักวิชาการอีแอบ สุมหัววางแผน ท้าแมน ๆ หน่อย ประกาศเลยไม่เอาเจ้าในมหาลัย?!

แต่ไม่นานสถานการณ์ก็ตีกลับในทันที เมื่อนักวิชาการจำนวนมากในประเทศไทย เห็นแล้วถึงกับสะเทือนใจ เมื่อมหาวิทยาลัยในระดับนี้ กลับมีการเชิญผู้ต้องหาคดีร้ายแรง และมีแนวคิดล้มล้างสถาบันชาติ มาสอนนักเรียนนักศึกษา โดยมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหนุนหลัง แถมยังเป็นการสอนแบบปิด ซึ่งผู้ปกครองหลายๆคนก็ต่างไม่สบายใจเป็นอย่างมากว่าบุตรหลานของตนเองนั้นจะได้ถูกปลุกปั่นความเชื่ออย่างไรกลับมาบ้าง

มอ.เชิญปวินสอน เชื่อ อ้างเสรีทางวิชาการ แต่ตอบสนองความคิดทางการเมือง โดยรศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา

โดยล่าสุดทางด้านของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้ทำหนังสืออกมาเพื่อขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 4 ข้อดังต่อไปนี้

จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยึดมั่นในความมีอิสระทางวิชาการของผู้สอน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวดำเนินการเชิญผู้บรรยายพิเศษตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน และข้อตกลงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้กำหนดไว้ก่อนเปิด การเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว

3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีนำบุคคลมาบรรยายพิเศษ ตามคำสั่งที่ ๐๒๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน หากพบว่ามีความผิดจริง จะได้ดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณต่อไป

4. ในการเชิญผู้บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยกำชับให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ต้องดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนดำเนินการเรียนการสอน เพื่อป้องกันกรณีเช่นนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการด้วยความเคารพในความคิดเห็น ที่หลากหลายภายใต้ความเหมาะสมทางคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยต้องขออภัย พร้อมทั้งขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และขอขอบพระคุณในความห่วงใย ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป