ในหลวงประดับยศ พลเอกหญิง ทูลกระหม่อมภา ขณะพระองค์ ทรงตรัส เรื่องทรงพระเกศาใหม่ ช่วงฝึกทักษะทหาร

3550

จากที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนที่หอพระ จากนั้นทรงวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนที่หอพระบ้านหม่อมหลวงสราลี กิตติยากร ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลพระภูมิ ทรงผูกผ้าสีชมพู ทรงคล้องพวงมาลัย ทรงจุดธุปเทียนถวายสักการะ แล้วทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ทรงจุดประทัด

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ปรากฏภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ในสื่อต่าง ๆ หลายคนเกิดการตั้งคำถาม และพูดถึงอย่างมากว่าเหตุใดพระองค์ทรงพระเกศาใหม่ ที่เป็นลักษณะรองทรง

เรื่องนี้เอง ต่อมา แอดมินเพจ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้เขียนอธิบายถึงกรณีดังกล่าวไว้ว่า ปัจจุบันทูลกระหม่อมภา ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จึงทรงไว้พระเกศาตามระเบียบนายทหารราชวัลลภรักษาพระองค์ เรียนมาเพื่อทุกท่านทราบ

ล่าสุด เฟซบุ๊ก “Bajrakitiyabha Mahidol” ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโพสต์ข้อความระบุว่า และสุดท้ายท้ายสุด คำถามยอดฮิต ทำไมตัดผมสั้น?? ซึ่งที่จริง ตัดด้วยความชอบของตัวเอง ก่อนจะโอนย้ายเข้ามาในหน่วยตั้งแต่ช่วงปีใหม่ เพราะความจริงแล้ว เป็นคนผมธรรมชาติ หยิก และ ฟูมาก ๆ ต้องยืดผม ไดร์ผม มาตั้งแต่อายุ 12 ปี ก่อนหน้านั้นถักเปียมาโดยตลอด แอบซ่อนไว้ อิอิ จนช่วงโควิด ระลอกแรก ร้านทำผมปิด เริ่มกลายร่าง…แหะ ๆ มาปีใหม่ 2564 โควิดมาระลอก 2 รวมกับอายุย่างเข้า 43 แล้ว ขอเถอะ หมดแรง modify ธรรมชาติ ของตัวเองแย้ววว

และอีกข้อความว่า ต่อ เรื่องผม…ทำไมถึงสั้นมาก?? เพราะว่า “ตัดเผื่อ” ช่วงนี้เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทักษะทางทหารเพิ่มเติม ไม่คิดว่าจะต้องออกทีวี เพื่อความสะดวก เลยตัดเผื่อ!! เพราะผมหนาและยาวเร็วมาก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการเผยแพร่ภาพที่สร้างความปลื้มปีติและประทับใจต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งกับภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับยศ “พลเอกหญิง” พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่ง “เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์” ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต

+

ทั้งนี้ ย้อนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 4 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และ มาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.จัดระเบียนราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 4 และ มาตรา 5 แหง พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตร พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง

สำหรับ ทหารรักษาพระองค์ คือ หน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างใกล้ชิด เฉพาะกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1 และกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องด้วยเป็นหน่วยที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดที่สุด (คำว่า “ราชวัลลภ” นี้ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)

ปัจจุบันกองทัพไทยมีหน่วยทหารรักษาพระองค์ทั้งสิ้น 87 หน่วยเดิม 98 หน่วย (พ.ศ. 2562) ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกองทัพบกและเป็นเหล่าทหารราบ ปัจจุบันเพิ่มหน่วยรบพิเศษเป็นทหารรักษาพระองค์ ปัจจุบันโอนย้ายกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ให้ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์