บิ๊กตู่ชวนเกลี่ยหนี้ทางออนไลน์!?! มหกรรมแก้หนี้บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล รวมเจ้าหนี้ 22 แห่ง เปิดช่องผ่อนต้น-ลดดอก

1484

รัฐบาลเปิดช่องทาง ไกล่เกลี่ยเจ้าหนี้ ทั้งการผ่อนเงินต้น-ลดดอกเบี้ย รวมเจ้าหนี้ 22 แห่ง จัดงานมหกรรมแก้หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  เปิดแก้หนี้ปกติและหนี้NPLทางออนไลน์เริ่ม 14 ก.พ.-14 เม.ย. 64 งานนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลในการช่วยเหลือลูกหนี้ภาคประชาชน เพื่อประคับประคองไปจนโควิด-19 คลี่คลาย เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่

วันที่ 13 ก.พ.2564 นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล หากลูกหนี้มีสินเชื่อกับหลายสถาบันการเงิน ยิ่งบริหารจัดการยาก ส่งผลให้ทาง ธปท. เปิดตัว ‘มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล’ เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกหนี้และสถาบันการเงินสามารถเจรจาหนี้ในภาพรวมได้ง่ายขึ้น 

 นอกจากนี้ ธปท. ยังปรับเกณฑ์คลินิกแก้หนี้ โดยปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมที่จะต้องเป็นหนี้ NPL ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็น NPL ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19 

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลเครดิต การผิดนัดชำระ จนกระทบต่อการประกอบอาชีพในระยะยาว

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนให้ผู้กำลังประสบปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลและหนี้บัตรเครดิตเข้าร่วม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลทางออนไลน์ ซึ่ง มีข้อเสนอผ่อนปรนสำหรับลูกหนี้ 3 กลุ่ม

1.กลุ่มลูกหนี้NPL ที่มีคำพิพากษาและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว มีข้อเสนอให้ชำระเฉพาะเงินต้น ไม่มีดอกเบี้ย โดยมีการวางกรอบการชำระหนี้ไว้ 3 ระยะ คือภายใน 3 เดือน ภายใน 3 ปี และภายใน 5 ปี หากชำระได้ตามแผนก็จะยกดอกเบี้ยให้ลูกหนี้

2.ลูกหนี้NPL ที่ยังไม่ถูกฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องแล้ว เมื่อสมัครเข้าร่วมมหกรรมฯ จะมีการรับเรื่องเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ของศาล พร้อมกันนี้ ยังมีข้อเสนอผ่อนชำระ ระยะยาว เช่น ภายใน 10 ปี เป็นต้น

3.กลุ่มที่ขาดสภาพคล้องชั่วคราว ค้างชำระเกิน 3 เดือน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยแปรสภาพหนี้เป็นระยะยาว คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลง

ประชาชนที่มีปัญหาด้านการชำระหนี้ สามารถเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ฯ ด้วยการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ซึ่งภายหลังการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ 

ระยะเวลา :ระหว่างวันที่ 14 ก.พ.- 14 เม.ย. 2564

รายชื่อผู้ให้บริการทางการเงิน 22 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง

  1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5.ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 10. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

Non-bank จำนวน 12 แห่ง 1. บริษัท เจนเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด2.บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิส จำกัด 4. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 5. บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด 6. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด 9. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  11. บริษัท ไอทีทีพี จำกัด 12. บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร 1213 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. กรณีนอกเวลาทำการท่านสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์มาที่ [email protected] เพื่อที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ