เทนเซนต์ เจ้าของ Wechat สร้าง Net City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตที่เสินเจิ้น

2654

เมืองอัจฉริยะชองเทนเซนต์ เจ้าของแอปพลิเคชั่นยอดนิยม “Wechat” ยักษ์ใหญ่ยอดนิยมของจีน ปักหมุดที่เสินเจิ้นสร้างเมืองใหม่ในชื่อ “Net City” มีพื้นที่เท่ากับนครรัฐโมนาโกในยุโรป โดยมีพื้นที่ 2 ล้านตารางเมตร (ประมาณ 2.02 ตร.กม.เท่ากับโมนาโก) รอบเมืองมีทางเดินอัจฉริยะ พื้นที่สีเขียว และรถยนต์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ปลอดคนขับ เชื่อมเมืองด้วย IoT, ดิจิทัลเทคโนโลยีชั้นสูง โลกจับตาเทียบซิลิกอนวัลเลย์ 2

เทนเซ็นต์:Tencent เป็นบริษัทไอทีข้ามชาติอันดับ 1 ของจีน ก่อตั้งเมื่อพฤศจิกายน 1998 ให้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน เกมออนไลน์ โดยวางตำแหน่งทางธุรกิจของบริษัท เป็น One-Stop Online Lifestyle ต่อมาขยายบทบาททางธุรกิจ สร้างที่อยู่อาศัยและสำนักงาน ตั้งเป้าสร้างแหล่งบันเทิงทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ประกอบด้วยสวนสาธารณะ และสวนน้ำ แหล่งพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ทั่วทั้งเมืองเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง 5G, IoT

ในแวดวงธุรกิจสมัยใหม่ ล้วนจับตามองจังหวะก้าวทางธุรกิจของเทนเซนต์ และเปรียบเทียบกับซิลิกอนวอลเลย์ของสหรัฐ โดยดูจากข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Silicon Valley กับ Shenzhen (ปี 2018) ทั้งทางกายภาพ และ องค์ประกอบดิจิทัลของเมืองโดยรวม
ขนาดพื้นที่
-Silicon Valley… = 4,801.8 ตารางกิโลเมตร
-Shenzhen……. = 397 ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคนทำงานด้านเทคโนโลยี
-Silicon Valley… = $9,853
-Shenzhen……. = $1,362
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัทเทคฯดังของโลก
-Silicon Valley… = Alphabet (Google), Apple, Facebook
-Shenzhen…….. = Tencent, Huawei, DJI
GDP ของเมือง
-Silicon Valley… = $223 พันล้าน
-Shenzhen……..= $292.6 พันล้าน
จำนวนประชากร
-Silicon Valley… = 3.05 ล้านคน
-Shenzhen…..… = 11.38 ล้านคน

ภายในปี 2020 นี้ความหวังของจีนที่จะผลักดันให้เสินเจิ้น มีขนาดเศรษฐกิจ และบทบาททางเศรษฐกิจแทนฮ่องกง ก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างใด

…………………………………………………..

Cr: xinhuathai, xinhuanet