จุรินทร์บุกลานมันสำปะหลัง!?! คุมเข้มตรวจรับซื้อมันสด 2.4 บาทต่อก.ก. ขณะตลาดจีนต้องการ 1.5 ล้านตันต่อปี

1793

จุรินทร์ลุยลานมันตรวจการรับซื้อหัวมันสำปะหลัง แก้ปัญหาราคาตกสวนตลาดความต้องการซื้อสูง เพื่อนำไปทำเอทานอลเพราะโควิดระบาด นอกจากประกันรายได้เกษตรกรปลูกมันแล้ว ได้ประสานสมาคมมันฯกำหนดราคากลางรับซื้อมันสด ทั้งสั่งบังคับใช้กม.เข้มทั้งจำและปรับ พร้อมขับออกจากสมาคมได้ผลวันนี้ ลานมันรับซื้อสูงกว่าราคากลางแล้ว

เมื่อเร็วๆนี้ กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดีผู้ส่งออกว่า ประเทศจีนต้องการมันเส้นเพิ่มจำนวนมาก เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ หลังราคาข้าวโพดปรับตัวพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เริ่มเปิดดำเนินการคึกคัก  ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น คาดว่าสามารถรองรับผลผลิตมันเส้นไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี  แต่แล้วราคามันสำปะหลังในประเทศกลับตกลงต่อเนื่อง สร้างความผิดหวังและยากลำบากแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมาก แล้วใครกันฉวยโอกาสกดราคา?

วันที่ 30 ม.ค.2564 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคามันสําปะหลัง ณ ลานมัน ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดรไพบูลย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มาติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังที่ จ.อุดรธานี กับ จ.หนองบัวลำภู ซึ่งที่นี่เป็นโรงโรงมันที่ส่งมันเส้นออกนอกประเทศ เพื่อทำเอทานอล 

 

หลังจากที่กระทรวงฯ ได้หาทางยกระดับราคามันสำปะหลังให้สูงขึ้น ภายหลังที่กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมมันสำปะหลังกำหนดราคาเบื้องต้นในการรับซื้อที่ 2.40 บาทต่อกก. จากราคาที่ซื้อขาย กันในลานมันที่กก.ละ 2.00-2.10 บาท ซึ่งมาตราการได้ผลลานมันบางแห่งรับซื้อ2.45 บาทต่อกก.แล้ว

อย่างไรก็ตามหากถ้าราคาต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25% กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรจะยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทโดยมีส่วนต่างโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกรชาวไร่มันที่มาขึ้นทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรสามารถขายมันสำปะหลังที่เชื้อแป้ง 25% ได้ในรายได้ 2.50 บาท ตามรายได้ที่ประกัน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดที่มีมันสำปะหลังติดตามตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด โดย มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุม ต้องติดป้ายราคารับซื้อให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและต้องบังคับใช้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  นอกจากนี้หาก ช่วงไหนหัวมันสำปะหลังออกมากจะให้ชะลอขายโดยกระทรวงพาณิชย์มีเงินช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 สำหรับการเก็บมันไว้ช่วยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ทั้งเกษตรกรสหกรณ์และโรงมัน ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะพยายามดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส่วนด้านการส่งออกนั้นขณะนี้ราคาแอลกอฮอล์เอทานอลในตลาดจีนขยับตัวสูงขึ้นน่าจะส่งผลให้สามารถรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในประเทศได้ราคาดีขึ้น สอดคล้องกับราคาแอลกอฮอล์ที่เมืองจีนเกิดติดปัญหาคือผู้ส่งออกของเราบางรายไปตัดราคากันเองทำให้ทำให้ได้ราคาไม่ถึงราคาที่ควรจะเป็น  โดยบริษัทที่จะส่งออกเอทานอลได้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกถ้ารายใดไปขายตัดราคาจะทำให้สมาคมมีมาตรการไล่ออกจากสมาชิก เพราะจะทำให้ส่งออกไม่ได้เป็นราคาการตกลงร่วมกัน

สำหรับการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้นายกสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงศุลกากรและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัดกับการนำเข้า ไม่ให้มีการลักลอบ มากดราคามันสำปะหลังจากเกษตรกรในประเทศไทย 

นายจุรินทร์ได้กำชับให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายในติดตามผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมทำลายตลาดอย่างใกล้ชิด และบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานทันทีเมื่อพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอย้ำว่าหากกลไกภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง จะแก้ปัญหาการขายตัดราคาที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวได้ 

ากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้นสูง มีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่ง ตวง วัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน  และขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตา เพื่อให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เกษตรกรมีรายได้ขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมตลอดไป

เมื่อเร็วๆนี้ กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดีผู้ส่งออกว่า ประเทศจีนต้องการมันเส้นเพิ่มจำนวนมาก เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ หลังราคาข้าวโพดปรับตัวพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เริ่มเปิดดำเนินการคึกคัก  ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น คาดว่าสามารถรองรับผลผลิตมันเส้นไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี  แต่แล้วราคามันสำปะหลังในประเทศกลับตกลงต่อเนื่อง สร้างความผิดหวังและยากลำบากแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมาก แล้วใครกันฉวยโอกาสกดราคา 

วันที่ 30 ม.ค.2564 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคามันสําปะหลัง ณ ลานมัน ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดรไพบูลย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มาติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังที่ จ.อุดรธานี กับ จ.หนองบัวลำภู ซึ่งที่นี่เป็นโรงโรงมันที่ส่งมันเส้นออกนอกประเทศ เพื่อทำเอทานอล 

หลังจากที่กระทรวงฯ ได้หาทางยกระดับราคามันสำปะหลังให้สูงขึ้น ภายหลังที่กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมมันสำปะหลังกำหนดราคาเบื้องต้นในการรับซื้อที่ 2.40 บาทต่อกก. จากราคาที่ซื้อขาย กันในลานมันที่กก.ละ 2.00-2.10 บาท ซึ่งมาตราการได้ผลลานมันบางแห่งรับซื้อ2.45 บาทต่อกก.แล้ว

อย่างไรก็ตามหากถ้าราคาต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25% กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรจะยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทโดยมีส่วนต่างโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกรชาวไร่มันที่มาขึ้นทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรสามารถขายมันสำปะหลังที่เชื้อแป้ง 25% ได้ในรายได้ 2.50 บาท ตามรายได้ที่ประกัน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดที่มีมันสำปะหลังติดตามตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด โดย มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุม ต้องติดป้ายราคารับซื้อให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและต้องบังคับใช้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  นอกจากนี้หาก ช่วงไหนหัวมันสำปะหลังออกมากจะให้ชะลอขายโดยกระทรวงพาณิชย์มีเงินช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 สำหรับการเก็บมันไว้ช่วยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ทั้งเกษตรกรสหกรณ์และโรงมัน ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะพยายามดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส่วนด้านการส่งออกนั้นขณะนี้ราคาแอลกอฮอล์เอทานอลในตลาดจีนขยับตัวสูงขึ้นน่าจะส่งผลให้สามารถรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในประเทศได้ราคาดีขึ้น สอดคล้องกับราคาแอลกอฮอล์ที่เมืองจีนเกิดติดปัญหาคือผู้ส่งออกของเราบางรายไปตัดราคากันเองทำให้ทำให้ได้ราคาไม่ถึงราคาที่ควรจะเป็น  โดยบริษัทที่จะส่งออกเอทานอลได้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกถ้ารายใดไปขายตัดราคาจะทำให้สมาคมมีมาตรการไล่ออกจากสมาชิก เพราะจะทำให้ส่งออกไม่ได้เป็นราคาการตกลงร่วมกัน

สำหรับการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้นายกสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงศุลกากรและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัดกับการนำเข้า ไม่ให้มีการลักลอบ มากดราคามันสำปะหลังจากเกษตรกรในประเทศไทย 

นายจุรินทร์ได้กำชับให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายในติดตามผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมทำลายตลาดอย่างใกล้ชิด และบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานทันทีเมื่อพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอย้ำว่าหากกลไกภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง จะแก้ปัญหาการขายตัดราคาที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวได้ 

 

ากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้นสูง มีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่ง ตวง วัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน  และขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตา เพื่อให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เกษตรกรมีรายได้ขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมตลอดไป