โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,868 ราย ตูน บอดี้สแลม-มาดามแป้ง รวมด้วย

4326

วันนี้ (29 มกราคม 2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยในรายนาม กระทรวงสาธารณสุข มี นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสภ สาขากระทรวงยุติธรรม นายศุภชัย เจียรวนนท์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ และนวลพรรณ ล่ำซํา

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

อ่านรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก