“คารม” ตบหน้า “ปิยบุตร” ลั่นคนละจุดยืน ยันไม่ร่วมลงชื่อแก้ม.112 กับพรรคก้าวไกล

5590

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยรายชื่อ ส.ส.ก้าวไกล หลังมีการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา โดยปรากฎชื่อของส.ส.พรรคก้าวไกลและ อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ หลายคน จนเกิดข้อวิพากษวิจารณ์อย่างมากมายถึงความย้อนแย้ง

ต่อมา นายศศิพัฒน์ พงษ์ประภาพันธ์ หรือ กาณฑ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง แนวร่วมคณะราษฎร 63 โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กถึงบกรณีดังกล่าว โดยเนื้อหาบางส่วนได้มีการเปิดเผยรายชื่อ สส. พรรคก้าวไกลและอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้

รายชื่อ สส. พรรคก้าวไกลและอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฏ (ชั้นสายสะพาย- ต้องเข้าวังไปรับ)
1. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ชั้นสายสะพาย- ต้องเข้าวังไปรับ)
1. นายชำนาญ จันทร์เรือง
2. นายคำพอง เทพาคำ
3. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
4. สุรวาท ทองบุญ
5. อภิชาติ ศิริสุนทร
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
1. นายเอกถพ เพียรพิเศษ
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย
1. นายเกษมสันต์ มีทิพย์
2. นายไกลก้อง ไวทยากร
3. นางสาว กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
4. นายขวัญเลิศ พานิชมาท
5. นายคารม พลพรกลาง
6. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
7. นายจรัล คุ้มไข่น้ำ
8. นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
9. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ
10. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์
11. พ.ต.ต ชวลิต เหล่าหะอุดมพันธุ์
12. นายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ
13. นายนิรามาน สุไลมาน
14. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
15. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
16. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ
17. นายทศพร ทองศิริ
18. นายทองแดง เบญจปัก
19. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตกร
20. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
21. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
22. นายปริญญา ช่วยเกตุศิริรัตน์
23. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
24. นายพีรเดช คำสมุทร
25. นายมานพ ศิริภูวดล
26. นายวรภพ วิริยะโรจน์
27. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
28. นายวินทร์ สุธีรชัย
29. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
30. นายวุฒินันท์ บุญชู
31. นายศักดินัย นุ่มหนู
32. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
33. นายสมเกียรติ ถนอมศิลป์
34. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร
35. นายสุเทพ อู่อ้น
36. นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์ประภารัตน์
37. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
38. นางสาวเบญจา แสงจันทร์
39. นางสาววรรณวิภา ไม้สน
40. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
41. นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา

หนึ่งในนั้น คือ นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย รวมถึงมีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับภรรยาด้วย

ล่าสุด ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊ก

“คารม​ พลพรกลาง​ ออกมาแก้ตัวในรายการหมาแก่กับแมวสาว​ ช่อง​ 9​ อสมท​ ว่าที่ขอเครื่องราชให้ตนเองและภรรยา​ บอกว่าเป็นการได้รับพระราชทานเครื่องราชนั้นเป็นไปโดยปริยาย
ที่ขอให้ภรรยาด้วยก็เป็นไปตามกฎหมาย​ เพราะเป็นภรรยาตามกฎหมาย
จุดยืนของผมไม่ใช่ของ​ ปิยบุตร​ ก้าวไกล​ อนาคตใหม่
อ้าวถ้าไม่อยากรับพระราชทาน​ ก็อย่าลงนามสิยังจะแถ”

อย่างไรก็ตาม ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นายคารม ได้ให้สัมภาษณ์ ได้กล่าวว่า

“เครื่องราชอิสรยยศ นั้นสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชทานให้ เป็นของจากพระมหากษัตริย์ เราก็รับ ก็เป็นเรื่องดีที่รับได้ ทำไมเราจะไม่รับ
ส่วนความเห็นของนายปิยบุตรไม่ใช่ความเห็นของตน และตนก็คิดไม่เหมือนนายปิยบุตร จุดยืนของพรรคก้าวไกลบางอย่างก็ไม่ใช่จุดยืนของตน ตนเป็นครอบครัวชาวนาในชนบทภาคอีสาน ตนเกิดในแผ่นดินนี้ ตนไม่ได้เรียนเมืองนอก เชื่อว่าที่ต่างประเทศก็มีการขอ และให้เครื่องราชฯ
การชุมนุมการเมืองม็อบคณะราษฎร เป็นสิทธิทางการเมือง แต่ใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของตนเองด้วย
นอกจากนี้นายคารมยังยืนยันอีกว่า ตนจะไม่ลงชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพิ่มเติมกฎหมายมาตรา 112”

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในช่วงที่พรรคอนาคตใหม่เพิ่งถูกศาลตัดสินให้ยุบพรรค ได้มีการก่อตั้งพรรคก้าวไกลขึ้น นายคารมได้มีท่าทีลังเลในการที่จะเข้าร่วมพรรค เนื่องจากมีปัญหากับคนภายในพรรค และรู้สึกว่าพรรคไม่ได้ให้ความสนใจการเมืองในส่วนภาคอีสานเท่าที่ควร