ขุนคลังอัดแพ็คเกจเลื่อนภาษีเยียวยาโควิด!?! กระตุ้นกำลังซื้อลดค่าใช้จ่ายปชช. ดันเงินหมุนในระบบ 2.65 แสนล้านบาท

1372

ครม.อัดมาตรการภาษี เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชนและกระตุ้นกำลังซื้อ คาดหวังว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 2.6 แสนล้านบาท เพื่อเยียวยาข้าราชการและลูกจ้างรายได้น้อย ขุนคลังย้ำเตรียมโอน “เราชนะ”ชุดแรก 5 ก.พ.นี้แน่นอน

วันนี้ (27 ม.ค.2564) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการที่คณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการภาษีนั้น กรณี การลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% เพื่อให้คนที่มีกำลังทรัพย์อาจจะช่วยประหยัดเงินภาษี เพื่อนำไปใช้จ่ายกระตุ้นกำลังซื้อได้อีกทาง

และในส่วนกรณีการลดค่าธรรมเนียมการโอนนั้นเป็นการกระตุ้นด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือกรณีที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น อาจมีกิจการส่วนตัวและมีที่ดิน เมื่อมีโควิด-19 อาจบอกคนงานไม่ต้องมาทำงาน เมื่อเหตุการณ์ยาวนานเป็นเหตุที่ต้องประหยัดเงิน ส่วนนี้จะเสริมการใช้จ่ายดูแลพนักงานได้

นายอาคม กล่าวเสริมว่า “การขยายเวลายื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต เป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมทางภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้านหรือ Tax From Home ช่วยลดความแออัดและความเสี่ยงจาก COVID – 19 ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในมือประชาชนและผู้ประกอบการให้มีมากขึ้นและนานขึ้น โดยไม่ได้กระทบการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังต้องบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการชำระภาษีที่เลื่อนออกไป”

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษีหลายด้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการเลื่อนการยื่นแบบภาษีประเภทต่างๆ ที่จะทำให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจมูลค่า 265,700 ล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ได้ปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเลื่อนเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนี้ 

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2563(แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91) ที่ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค.2564 ให้ขยายถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 เฉพาะแบบยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

2.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ขยายเวลายื่นถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่น โดยเริ่มขยายเวลายื่นเดือน ก.พ.-มิ.ย.2564 เฉพาะที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 30 แบบ ภ.พ. 36) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้าย ของเดือนที่ต้องยื่นให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นในเดือน ก.พ.-มิ.ย.2564 เฉพาะที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้รายงาน ครม.รับทราบว่าการขยายระยะเวลาการยื่นภาษีของประชาชนทั้ง 3 รายการจะทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 265,700 ล้านบาท ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเป็นเวลา 5 เดือน เดือนละ 2.15 หมื่นล้านบาท รวมเป็นเงิน 107,500 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 เดือน เดือนละ 29,520 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 147,600 ล้านบาท 

มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี 2564 เพื่อบรรเทาภาระประชาชนช่วงโควิด-19 และลดค่าใช้จ่ายประชาชนดังนี้

1.มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พิจารณาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 อัตรา 90% ตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ โดย ครม.เห็นชอบบรรเทาผลกระทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่สูญเสียรายได้จากมาตรการนี้ในปีภาษี 2564 วงเงิน 41,445 ล้านบาท

2.มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย

ทั้งนี้การจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการคราวเดียวกัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564